”Strejkrätten måste försvaras”

 

Konflikten i Göteborgs Hamn utnyttjades av den socialdemokratiska regeringen för att motivera utredningen om strejkrätten. Foto: Hamn4an

► Regeringens utredning hotar rätten till facklig organisering

► Matts Jutterström, Pappers: ”Det borde inte vara någon utredning”

► Hamnkonflikten är bara ett svepskäl att inskränka strejkrätten

Senare i vår kommer regeringen att presentera sin utredning om arbetskonflikter, och många fackligt aktiva befarar att det kommer att leda till inskränkningar i rätten att strejka, samt nya regler om vilka fackföreningar som ska få teckna kollektivavtal och vilka som inte ska få göra det. Därför har Nätverket försvara strejkrätten bildats.
– Vi vill uppmärksamma Socialdemokraterna på att det här är en väldigt viktig fråga. Vi förväntar oss av arbetarrörelsen att man verkligen försvarar strejkrätten och att man gör det kraftfullt, säger Mattias Poulsen, medlem i Unionen och aktiv i Nätverket försvara strejkrätten.
– Vi har dragit igång den här kampanjen för att visa att det finns ett starkt stöd för att försvara strejkrätten. Det finns människor som är beredda att gå ihop och slåss för strejkrätten tillsammans. Om utredningen presenterar förutsättningar för att begränsa strejkrätten så är det viktigt att LO förstår att vi måste ta fighten emot det här. Det är många som är med i det här nätverket från olika fackföreningar, både LO-förbund och TCO och SACO. Det är en väldigt bred fråga, säger han.

Hur upplever ni att arbetare reagerar på den här frågan?
– Det har funnits en liten brist på den ideologiska skolningen inom fackförbunden och därmed en minskad förståelse bland arbetare om vad facklig organisering handlar om.

Mattias Poulsen

Det märks generellt att man ser facket som något man betalar till utan att det händer något. Och i den bästa av världar så borde det räcka. Men när det verkligen blir starkt läge – som vi riskerar att få här – då måste fackförbunden kunna mobilisera, säger Mattias Poulsen.
– Även om de flesta svenskar inte har någon erfarenhet av att strejka längre, vilket är en bra sak, så handlar strejkrätten om maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter i Sverige. Om inte den finns så kommer alla fackförbund, oavsett om man är ett LO-förbund eller ett litet självständigt förbund, att försvagas av detta.

Bakgrunden till strejkutredningen är den långdragna konflikten i Göteborgs containerhamn, där arbetsgivaren APM Terminals försöker kväsa den lilla oberoende fackföreningen Hamnarbetarförbundet. Istället hänvisar arbetsgivaren till att man har kollektivavtal med Transport. Men Mattias Poulsen tror inte att det är så enkelt så att det bara handlar om att Hamnarbetarförbundet är bråkiga och strejkar för mycket, så som det har framstälts i media.
– Det fanns ju också en Unionen-klubb för tjänstemännen i hamnen. Men det var ju samma där. Den fick lägga ner till slut för de hade inget förhandlingsutrymme. De blev hela tiden överkörda av arbetsgivaren och det de uppnådde i förhandlingar var ju i princip ingenting. För det här är ju inte enbart en fråga om bråkiga fackförbund, som det ofta framställs som. Det här är en fråga om den fackliga föreningsfriheten. Inte bara om strejkrätten, utan om vem som ska få organisera på en arbetsplats och hur fri den organiseringen ska få vara, säger Mattias Poulsen.

En av de första fackföreningarna som gick ut och protesterade mot regeringens utredning om strejkrätten var Pappersindustriarbeta

Matts Jutterström.

rförbundet. Något som kanske inte är så konstigt, då Pappers har liknade erfarenheter som Hamnarbetarförbundet av att en arbetsgivare försöker kringgå dem genom att teckna avtal med ett minoritetsfack istället.
– Vi tog ju ett uttalande redan i vintras på förbundsmötet, där vi var starkt kritiska till den här utredningen. Vi tycker att de borde ha kunnat lägga ner den där utredningen innan den ens kom igång. Allt som kan förändra konflikträtten ska man vara kritisk emot, så är det, säger Matts Jutterström som är förbundsordförande på Pappers.

Vad tror du den här utredningen kommer att leda till?
– Förhoppningsvis händer väl ingenting, utan man låter reglerna vara som de är. Det vore det allra bästa. För om de vill ändra någon så går det bara att ändra åt ett håll, och det är ju till arbetsgivarens fördel. Något annat tror jag inte är görligt utifrån de direktiv som finns. Jag tror knappast att de kommer att ändra till fackföreningarnas fördel, säger han.
Matts Jutterström är också övertygad om att regeringen och arbetsgivarorganisationerna bara utnyttjar hamnkonflikten som ett svepskäl för att kunna försvaga fackföreningsrörelsen och inskränka strejkrätten.
– Det är många som vädrar morgonluft nu, naturligtvis. Man ser möjligheter från arbetsgivarsidan att kunna ändra hela jävla systemet på nått vis. Vi riskerar att få en helt ny ordning, kan jag tycka. Det kan få jävliga konsekvenser, säger han.

Hur förhåller ni er till hamnkonflikten?
– Vi har inte lagt oss i det där, så att säga, utan det tycker vi Transport och Hamnarbetarförbundet får lösa själva. Men regeringen ska inte lägga sig i, det är självklart. Det är aldrig bra när regeringar lägger sig i fackföreningar, vet du, det går aldrig väl, säger Matts Jutterström.
– Det är jävligt svårt om de ska skriva en regel för Göteborgs hamn, för det kommer ju få påverkan på hela jävla Sverige det där.

Per Leander

Fler fackliga röster om strejkutredningen:

”Vårdförbundets syn är tydlig och oförändrad. Strejkrätten är en facklig grundbult och bör ej inskränkas. Vad gäller den pågående regeringsutredningen angående översyn av stridsåtgärdsrätten så avser Vårdförbundet att kommentera den tillsammans med övriga TCO, i samband med att utredningen redovisas i vår”

Anna E Olsson, pressekreterare Vårdförbundet.

 

 

 

”Vi är kritiska till utredningen och följer den noga. Vi kommer inte att acceptera några inskränkningar i konflikträtten. Vi avvaktar utredningen och tar ställning när den lagts fram.”

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

 

Dela