Uppdrag Granskning trampar på gräsrötterna

BB-ockupanterna i entrén på Sollefteå sjukhus i början av februari 2017. Foto: Emma Lundström

► Reportage om ”propagandakrig” i Sollefteå
► Granskande journalistik som slår nedåt
► Janne Josefsson vill sätta dit BB-aktivisterna

Sedan snart ett år ockuperar lokalbefolkningen entrén till Sollefteå sjukhus i Ådalen. De gör det med krav på att få tillbaka sitt BB och sin akutsjukvård som lades ned av Landstinget Västernorrland förra året, mot folkets vilja och trots vallöften om att detta inte skulle ske.
Idag, onsdag 10 januari, sänds Uppdrag Gransknings reportage Sjukhusstriden i Sollefteå i SVT1 och på SVT Play. Titeln kan få en att tro att det ska handla om gräsrotskampen; om den ihärdiga striden för lika och bra vård som gör det möjligt att leva kvar i hembygden. Det gör det inte. Istället är det ett märkligt hopkok där det, efter ett tag, basuneras ut att programmet inte ska handla om vilka politiska åsikter och beslut som är rätt eller fel, utan om ”propagandakriget”.
Enligt Uppdrag Granskning förs det nämligen ett propagandakrig från Sollefteå med ”vapen” som de ska titta närmare på: ”För i kölvattnet bakom den framgångsrika gräsrotskampanjen finns flera personer som har blivit väldigt utsatta.”

De utsatta i Uppdrag Gransknings reportage är de ansvariga politikerna. De har utsatts för hat och hot och förtal och de anser att gräsrotskampanjen är ansvarig för detta, främst genom sina olika Facebookgrupper. I reportaget får de utsatta politikerna komma till tals och det görs en stor poäng av det allvarliga i att nio förtroendevalda landstingspolitiker i Västernorrland lämnar politiken inför kommande val, medan ytterligare tre överväger att hoppa av.
Det görs också en stor poäng av att Sollefteå kommuns kommunikationsstrateg har betalat 85 000 av kommunens pengar för att trycka upp affischer och knappar till stöd för ockupationen och att han därmed har brutit mot kommunallagen, som säger att en kommunanställd inte får blanda sig i andra myndigheters verksamheter. Vidare att samme kommunikationsstrateg har fällts för grov smutskastning riktad mot en moderat landstingspolitiker, men ändå får sitta kvar på sin post.
Ockupanterna på Sollefteå sjukhus ges knappt något utrymme alls i reportaget. De får bara vara med i början när det görs en liten presentation av motståndet mot nedläggningen av BB. Annars framstår ockupationen mest som en studsmatta för allt hemskt som politikerna utsatts för.

Det hela avslutas med ungefär en kvarts ”eftersnack” där Janne Josefsson själv besöker Sollefteå och träffar fyra ”företrädare för ockupationen” som har fått se en förhandsvisning av reportaget.
Här blir det riktigt pinsamt. Han ska nämligen ”ställa dem mot väggen” när det gäller hoten och hatet mot politikerna. De fyra aktivisterna är uppenbart skakade av reportaget och känner att det de kämpar för har misskrediterats, att det inte är hela bilden som målas upp. Men när de försöker berätta om kampen och om det arbete de gör för att den ska vara fredlig och demokratisk, avbryts de av Josefsson som gång på gång kräver att de ska ta ansvar för vad kommunens kommunikationsstrateg har gjort och för det som politikerna utsatts för. Han vill verkligen sätta dit aktivisterna. Till slut lämnar en av dem lokalen eftersom hon inte orkar med hans hets.
Sjukhusaktivisterna vill få fram att politikernas svek mot väljarna är ett hot mot demokratin, att det är svårt för människor att veta vem de ska rösta på om alla politiker sviker vallöftena så fort de har fått makten. De vill också understryka att sjukhusockupationen är ett sätt att motverka att människor känner sig maktlösa och handlingsförlamade – de känslor som lätt kan manifestera sig i hat mot politiker. Janne Josefsson å sin sida fortsätter bara att försöka sätta dit dem. Trots att de upprepar att det politikerna utsatts för är beklagligt, och trots att de försöker få honom att förstå att de tycker att det som den kommunanställde kommunikationsstrategen har gjort är fel, men att det är kommunens ansvar att hantera det.

Granskande journalistik handlade tidigare om att granska makten. I mångt och mycket har den nu övergått till att handla om att granska de maktlösas motstånd mot makten. Janne Josefsson går i bräschen för den utvecklingen. I hans samhällsanalys är det nu fattiga kommuner i Norrlands inland som utgör makten, medan den ekonomiska och politiska makten måste skyddas mot kritiska röster. När såg vi till exempel senast ett Uppdrag Granskning som tog itu med att kritisera globala storföretag som ger stora vinster till aktieägarna men samtidigt sparkar sina anställda?
Josefsson har gått från att vara en person som granskar och kritiserar folk som innehar ekonomisk och politisk makt, via att attackera socialsekreterare och andra lägre tjänstemän för beslut de fattat, till att nu trampa ned gräsrotsaktivister i marken.
Även om det naturligtvis är viktigt att belysa när anställda inom kommunen bryter mot lagen, liksom att skildra politikerförakt, så är det enda Uppdrag Granskning verkligen lyckas med i reportaget Sjukhusstriden i Sollefteå, att underminera legitimt motstånd. Ett motstånd som motverkar maktlöshet och ilska. Ett motstånd mot politikernas väljarförakt.
Till sist: vi har tillräckligt mycket pengar i Sverige för att kunna ha ett sjukhus i Sollefteå. I senaste budgeten fick Sveriges förlossningsvård en miljard extra per år de kommande fem åren. Men landstingsledningen i Västernorrland väljer att inte lägga de pengarna på att återöppna BB i Sollefteå.

Emma Lundström

Uppdrag Gransknings reportage Sjukhusstriden i Sollefteå sänds klockan 20.00 i SVT1 och SVT Play onsdagen den 10 januari 2018.

 

Läs också:

Sjuksköterskan Päivi Vilkkavaara: ”Man fortsätter montera ner den offentliga sjukvården”

BB-ockupationen fortsätter: ”Det här är ingenting som blåser över”

BB-ockupanterna i Sollefteå: ”Vi stannar så länge det krävs”

Ockupanterna i Sollefteå: “Vi lyssnar på folkviljan”

Tårar över Latikberg

Brinnande avstamp för vårdupproret: “Vi kräver att de folkvalda politikerna ska lyssna”

Jonas Sjöstedt: “Jokkmokkupproret är välkommet”

Norrland är inte en koloni

Päivi Vilkkavaara från vårdupproret: “Det har spridit sig explosionsartat”

“Arbetsmiljön är fruktansvärt tuff”

Ådalen reser sig mot vårdnedläggningar

Om slitna händer och doften av kokkaffe

Välfärdsfestival i Stockholm: När de som går på knäna reser sig och säger ifrån

Sossarna i Umeå vägrar lyssna på valresultatet

Hälsningar från det nedskurna landet

Unik omröstning i Västerbottens landsting

Nytändning i Dorotea

Dorotea: Här stannar vi!

Ockupation i Dorotea

Dela