Nordkalk kan inte stoppa ökat skydd för Ojnare

Den första september 2012 samlades människor i Ojnareskogen på norra Gotland för att stoppa maskinerna och skydda skog, mark och vatten. Foto: Emma Lundström

► EU-kommissionen slår fast regeringens Natura 2000-beslut
► Nordkalk har lämnat in klagomål till Europadomstolen
► Men bolaget kommer inte lyckas få beslutet upphävt

Bara några dagar in på det nya året fastställde EU-kommissionen de nya och utvidgade Natura 2000-områden på Gotland som regeringen beslutade om i augusti 2015. Det innebär att områdena Bästeträsk och Stora Vikers på norra ön kommer att utvidgas.
Beskedet är mycket glädjande för miljörörelsen och alla som har kämpat mot bolagen Nordkalks och SMA Minerals kalkbrytningsplaner i Ojnareskogen och för att skydda Gotlands sköra grundvattensförsörjning. Mindre glada är just kalkbolagen.
Till en början överklagade Nordkalk och SMA regeringens Natura-2000-beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Men eftersom domstolen gav regeringen rätt så lämnade Nordkalk in ett klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg den 19 december förra året. I ett pressmeddelande i samband med inlämnandet av klagomålet skrev Nordkalks Eva Feldt att beslutet ”är ett otillåtet ingripande i den pågående tillståndsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen som kränker Nordkalks rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen”.
Att Europadomstolen redan är överbelastad av mål som berör ojämförligt mycket grövre kränkningar av de mänskliga rättigheterna än de som Nordkalk upplever sig utsatt för, är inget som företaget verkar bry sig om.

När nu EU-kommissionen har tagit det formella beslutet att de berörda områdena på Gotland ingår i det europeiska Natura 2000-nätverket för skyddsvärd natur, så kommer Nordkalk ha svårt att få sitt klagomål hört. Enligt Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, så kan inte Europadomstolen upphäva EU-kommissionens beslut.
”Europadomstolen kan bara, om de överhuvudtaget accepterar målet, uttala sig i efterskott. Och en dom därifrån kommer om tidigast 4-5 år och kan bara innebära att Sverige skulle betala ersättning till Nordkalk”, sade Darpö i en intervju med Sveriges Radio den 6 januari.
Det betyder att oavsett om Europadomstolen väljer att ta upp fallet, och oavsett vad domstolen beslutar, så kommer Nordkalks fastighet Bunge Ducker i Ojnareskogen att ligga inom ett Natura 2000-område. Detta ger åtminstone ett lite större skydd för skogen och vattnet i den återupptagna rättsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen om tillstånd till kalkbrytning.

Emma Lundström

Dela