Nu ska det samiska skrivandet stärkas

Så var det bestämt. Det blir ett samiskt författar- och litteraturcentrum i Jokkmokk.
Det började som ett förslag till kommunstyrelsen från kommunfullmäktigeledamoten Henrik Blind (MP) som pekade på vikten av att lyfta de samiska författarna och den samiska litteraturen. Han hade läst statistik presenterad av den samiska skribent- och författarföreningen Bágo čálliid siebrie som rapporterade att det ges ut så lite som 0,2 samiska böcker om året i Sverige.
I november förra året röstades förslaget igenom av en enhällig kommunstyrelse.
Nu blir det verklighet.

Det är Postkodstiftelsen, Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet och Jokkmokks kommun som har beviljat sammanlagt 6,2 miljoner kronor till projektet som till en början ska löpa under en treårsperiod. Centrumet är tänkt att bli en mötesplats som ska stärka det samiska skrivandet i Sverige samt upprätta strukturer för ett nätverk av samiskspråkiga författare och översättare över hela Sápmi. Två personer kommer att vara anställda i projektet på heltid och det kommer att finnas ett antal deltidstjänster och kortare uppdrag.
Den samiska författaren Annica Wennström säger till Sveriges Radio att hon ser många fördelar med ett samiskt författar-och litteraturcentrumet. Hon menar att det stärker samernas möjligheter att skriva om sin egen historia och sin egen samtid ur sina egna perspektiv: ”Min förhoppning är att det är inkluderande och ju fler vi är desto starkare kommer våra röster att bli.”

Henrik Blind själv skriver i sociala medier att han tycker att beslutet är fantastiskt glädjande. Han menar att Bágo čálliid siebrie har gjort ett riktigt hästjobb för att ro projektet iland.
Enligt Nils-Henrik Sikku från Bágo börjar nu arbetet med att diskutera med samiska författare för att utröna vilka behov som finns. Bland annat ska det finnas önskningar om en författarskola.
Om allt går som planerat invigs författarcentrumet redan vid vintermarknaden i februari 2018.

Emma Lundström

Dela