Barnarbetet och kränkningarna fortsätter i kobolt-industrin

► Amnesty: ”Tvingande lagstiftning behövs för att stoppa kränkningarna”

► Apple försöker i alla fall ta ansvar för sitt användande av kobolt

► Microsoft, Lenovo och Renault vet inte ens var kobolten kommer ifrån

För två år sedan uppmärksammades att batterier som används i produkter hos elektronikföretag och elbilsföretag kunde kopplas till barnarbete i Demokratiska republiken Kongo (DRK).
Nu konstaterar Amnesty International i en uppföljande rapport att företagen fortfarande inte gör tillräckligt för att stoppa människorätts­kränkningar som sker hos deras underleverantörer när det gäller kobolt.
– Om det inte finns någon lagstiftning som tvingar företag att ta hänsyn till mänskliga rättigheter i sitt leverantörsled, så kommer de heller inte att göra det, säger Kathleen McCaughey, sakkunnig om företag och mänskliga rättigheter på Amnesty Internationals svenska sektion.
Rapporten, Time to Recharge, rankar bolag som Apple, Samsung Electronics, Dell, Microsoft, BMW, Renault och Tesla efter hur väl de har förbättrat sina processer kring att hantera risker när det gäller brott mot mänskliga rättigheter i sitt leverantörsled sedan januari 2016. Rapporten visar att en handfull företag – som Apple – visserligen har gjort framsteg, medan andra – som Microsoft, Lenovo och Renault – fortfarande inte ens har tagit det första grundläggande steget att undersöka om kobolten i produkterna kommer från DRK.
– När det nu gått två år är det fortfarande så att några av de rikaste och mäktigaste företagen i världen inte kontrollerar sina leverantörsled. Och även de som

Kathleen McCaughey. Foto: Amnesty

undersöker sitt leveran­törsled är inte öppna med vilka människorättskränkningar de upptäcker och hur de hanterar dessa. Om företag inte har en aning om varifrån kobolten kommer kan vi vara säkra på att kunderna inte heller vet det, säger Kathleen McCaughey.

Över hälften av världens kobolt, som är en huvudkomponent i litiumbatterier, kommer från DRK och 20 procent av den bryts för hand. Amnesty har dokumenterat hur barn och vuxna bryter kobolt i smala tunnlar grävda för hand, med risk för dödliga olyckor och allvarliga lungsjukdomar. Amnesty spårade kobolten från de här gruvorna till ett kinesiskt processbolag, Huayou Cobalt, vars produkter sedan hamnar i batterierna som används för att driva elektroniska produkter och elbilar.

Amnestys tidigare utredning avslöjade en stor risk för att kobolt som utvunnits av barn i DRK skulle hamna i batterierna i elbilar. Den nya rapporten visar att elbilsbranschen sackar efter andra sektorer när det gäller att “städa upp” gällande sin batterianvändning.
Efter den internationella uppmärksamhet som Amnestys rapport fick har regeringen i DRK skapat en kommitté som ska se över barnarbetet i mineralsektorn, och som också har skissat på en ny strategi för att få bort barn från all småskalig gruvverksamhet till år 2025.

Marco Jamil Espvall

 

Dela