Palestinas ”sista försök” till försoning väcker hopp i Gaza

Foto: Rawan Nassrallah cc-by-sa

 ► Försoningsavtal mellan Fatah och Hamas

► Gazas befolkning firar det nya avtalet

► Kan de kompromissa för folkets bästa?

Försoning mellan Fatah och Hamas, de viktigaste politiska aktörerna i Palestina, som ledde till undertecknandet av ett övergripande avtal på torsdagen 12 oktober toppade nyheterna i Palestina och Mellanöstern.
Hamas har drastiskt förändrat sin strategi i Gaza, och bestämt sig för att överlämna det mesta av styret över omkring två miljoner Gazabor till den palestinska myndigheten.

Det har blivit allt mer omöjligt för Hamas att styra över Gaza-remsan eftersom Hamas inte erkänts av större delen av omvärlden och organisationen har terrorlistats av EU och USA. Även FN:s återupp­byggnadsarbete efter Israels tre krig mot Gaza (och möjligheten för befolkningen att överhuvud taget leva i Gaza) har försvårats på grund av blockaden mot Gaza under Hamas. Dessa påfrestande omständigheter har drivit Hamas till att hitta lösningar.
Palestinska myndighetens president Abbas (även chef för Fatah), har också varit rädd för en eventuell Hamas-Dahlan-allians. En sådan skulle allvarligt ha undergrävt hans legitimitet som alla palestiniers president. Mohammad Dahlan är en en tung politisk ledare och personlig fiende till president Abbas. Han uteslöts från Fatah på grund av sin konflikt med Abbas.
Dessutom spelar regionala och internationella faktorer alltid viktiga roller i den palestinska frågan. Det sägs att denna försoning inte skulle blivit verklighet utan grönt ljus från USA och åtminstone ett tyst accepterande från Israel.
Hur som helst har nog de flesta palestinier, efter 11 års splittring, kommit till slutsatsen att ingen borde uteslutas från det politiska spelet, och inget parti ensamt borde få styra – vare sig på Västbanken eller i Gaza.
Framgången för försonings­processen kommer i stor utsträckning att bero på hur Hamas agerar. Hittills verkar det som om Hamas inte är intresserad av någon roll i den palestinska regeringen.

Denna möjliga hamasstrategi att verka i det politiska systemet, men hålla sig utanför regeringen, påminner om Hizbollahs modell i Libanon, där partiet är starkt närvarande i maktbalansen, men inte en del av regeringen. Det förväntas – om den palestinska regeringen framgångsrikt kommer att kunna styra i Gaza – att Hamas kommer att ingå i ett förnyat PLO, som i så fall åter skulle bli en paraplyorganisation för alla palestinier.
Det förväntas också att en försoning skulle utveckla Gazas ekonomi och skapa jobb för den unga befolkningen. Folket i Gaza har redan börjat fira denna möjliga enhet med Västbanken och har höga förväntningar. Men frågan som fortfarande är obesvarad, är i vilken utsträckning Hamas och Fatah är villiga att kompromissa för sitt folks bästa? Och hur Hamas ser på sin roll som politisk kraft under en regering som styrs av Fatah? Till exempel kommer frågan om Hamas väpnade gren att förbli en stötesten som äventyrar försoningen.

Nader Dagher, Ramallah
Översättning: MJE

KOMMENTAR

Äntligen slut på mer än tio år av palestinsk splittring?

Splittringen mellan de två palestinska grupperna började år 2006 då Hamas överlägset vann valet i Gaza. Fatah vägrade lämna ifrån sig makten, och sommaren 2007 bröt strider mellan grupperna ut i området.
Fatah tvingades lämna Gaza, och Hamas har sedan dess kontrollerat området. Fatah har styrt över de palestinska områden på Västbanken som inte ockuperats av Israel.

Det här är inte det första avtalet som slutits under de tio år sedan 2007, då Hamas slängde ut Fatahs styrkor från Gaza. I själva verket har det slutits fyra försoningavtal, som alla övergetts: Mekka (2007), Kairo (2011), Doha (2012) och Gaza och Kairo (2014). Nämnas bör även Sanaa-deklarationen 2008 och Kairoavtalet 2012, som båda förkastades innan de undertecknades.
Några av de olösta frågorna som lämnats åt sidan i tidigare avtal har tagits upp den här gången. Ett exempel är en lösning på frågan om de Fatah-medlemmar i Gazas civila administration som av Hamas tvingats stanna hemma från jobbet under tio års tid men fortfarande uppburit lön från den palestinska myndigheten på Västbanken. Enligt avtalet som tillkännagavs 12 oktober kommer de nu att få återvända till sina arbeten, samtidigt som många av de Hamasmedlemmar som övertog dessa jobb också kommer att få behålla sina positioner.

Omkring 3000 personer ur Fatahs säkerhetsstyrkor ska ansluta sig till Gazas (Hamaskontrollerade) polis som ett första steg för den Palestinska myndigheten att ta kontroll över Gaza. Dessutom ska den palestinska presidentens säkerhetsstyrkor ta över ansvaret från Hamas för den palestinska sidan av gränsövergångarna från Gaza till Israel och Egypten, den senare i Rafah som även ska övervakas av EU:s gränsövervakningsinsats EUBAM .

Men det har fortfarande inte gått att lösa frågan om vad som ska ske med Hamas militära gren, som uppskattas bestå av cirka 25 000 soldater. Under den senaste veckan har Abbas uppmanat Hamas att lägga ner sina vapen, en uppmaning som knappast kommer att åtlydas. Det betyder i sin tur att Fatahs kontroll över säkerheten i Gaza, åtminstone på kort sikt, mest kommer att vara kosmetisk.

Marco Jamil Espvall

Dela