Brittiska facken vill nationalisera energin

► Klimatomställning måste ske på statligt initiativ menar TUC

► Stödjer Corbyns manifest om offentligt ägande och demokratisk kontroll

Den brittiska fackföreningssammanslutningen Trades Union Congress (TUC) har på sin årskongress tagit ett historiskt beslut om att kräva en åternationalisering av energisektorn, med motiveringen att det är enda sättet att genomföra klimatomställningen. Därmed backar fackföreningsrörelsen nu upp Labours nya radikala kurs under partiledaren Jeremy Corbyn, som i sitt valmanifest från 2017 krävde att energisektorn ska återtas i offentlig ägo för att kunna framställa prisvärd förnybar energi under demokratisk kontroll.
Resolutionen som antogs enhälligt på TUC:s kongress i Brighton den 12 september framhäver att en nationalisering och demokratisk kontroll över energisektorn är nödvändig för att samhället ska kunna bemöta klimatutmaningarna. Storbritannien har som mål att 60 procent av landets elfram­ställning ska vara koldioxidfri senast år 2030.

TUC-resolutionen slår fast att marknaden inte kan lösa klimatfrågan utan att det krävs ett stark statligt ingripande för att genomföra en omställning. På kongressen diskuterades också faran med att en klimatförnekare som Donald Trump nu sitter i Vita huset och konsekvenserna av att USA har lämnat Parisavtalet, samt att den brittiska konservativa regeringen under Theresa May inte heller lever upp till vad som förväntas. TUC har därför beslutat att kampen för klimatomställningen måste ske internationellt i samarbete med andra länders fackföreningar.
– De brittiska fackföreningarna har idag för första gången enats i en visionär strategi för att bekämpa klimatförändringen. Det innebär att vi måste ta tillbaka kontrollen över vår privatiserade energisektor och att omställningen måste ske på ett rättvist sätt så att inga arbetstillfällen hotas, förklarade Martin Maye från fackföreningen Unite och tillika medlem i Labourpartiets nationella verkställande utskott.
Han fick medhåll av Jenny Patient från Campaign against climate change, som menade att klimatomställning inte hotar jobben utan snarare kan hjälpa till att skapa många nya arbetstillfällen.

Per Leander

 

Dela