Sista sucken för Östlig förbindelse?

Ringleden som den var tänkt i Dennispaketet 1992.

► Trafikverket föreslår att motorvägsplanerna läggs ned
► Stockholms stad vill inte vara med och finansiera projektet
► Resultat: Sverigeförhandlingen avslutar förhandlingarna

Den hette tidigare Österleden. Numera heter den Östlig förbindelse. Den planerade sexfiliga motorvägen mellan Nacka och Ropsten som skulle vara sista pusselbiten i en motorvägsring runt Stockholm och som Trafikverket 2013 fick i uppdrag av den dåvarande regeringen att grundligt utreda. Den skulle mestadels gå i en bergtunnel under Saltsjön – från Värmdöleden till Frihamnen – och knyta ihop Norra länken med Södra länken.
En motorväg mellan Nacka och Värtan/Lidingö har funnits på tapeten sedan Dennispaketets dagar på 90-talet och redan 2006 publicerade Vägverket Region Stockholm den första förstudien till projektet i dess nuvarande utformning. 2013 fördjupades studien och det genomfördes provborrningar och förhandlingar om finansieringen.
Länsstyrelsen har påpekat att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Men Sverigeförhandlingen – som fått i uppdrag att utreda finansieringen – har under det senaste året fortsatt att söka efter en finansiell lösning med regionala aktörer som skulle göra förbindelsen möjlig.
Kostnaden för projektet har beräknats till 17,7 miljarder kronor och planen var att förbindelsen skulle vara färdig år 2031.

Nu verkar det som att Östlig förbindelse kanske inte blir av, trots allt. Finansieringsproblemet har hittills inte kunnat lösas och förra veckan föreslog Trafikverket att planeringen läggs ned om inte full finansiering kan hittas. Verket hade inte heller med det i den nationella trafikplanen för 2018-2029.
Nu har även finansborgarrådet Karin Wanngård (S) meddelat Sverigeförhandlingens förhandlare att Stockholms stad inte vill vara med och betala för ”den statliga förbindelsen” eftersom den inte kommer att ge särskilt många nya bostäder, jämfört med ett utbyggt tunnelbanesystem och fyrspår till Uppsala.
Detta har fått Sverigeförhandlingen att avbryta förhandlingarna om förbindelsen och i ett pressmeddelande säger en av förhandlarna, HG Wessberg, att eftersom projektet ”inte längre finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet” så kommer det ”att avslutas i samband med att regeringen i vår fattar beslut om ny nationell plan”. Han anser att enda möjligheten för projektets överlevnad är en ”principöverenskommelse med berörda kommuner”. Efter beskedet från Karin Wanngård ser han inte att en sådan överenskommelse går att nå.

Besluten från Trafikverket och Stockholms stad har väckt starka politiska reaktioner från olika håll. Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), anser till exempel att Karin Wanngård är personligt ansvarig och säger i ett uttalande att hon endast värnar om ”sin egen knappa vänstermajoritet” och ”vänder kranskommunerna ryggen”.
Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Deshira Flankör (M), har i en skriftlig kommentar påpekat att beslutet är ”proaktivt”. Hon öppnar upp för ett samarbete med Socialdemokraterna för att lägga tryck på regeringen.
Även i Stadshuset och landstinget är besvikelsen stor hos moderaterna. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) kallar beslutet för det ”största trafikpolitiska sveket i modern tid”.
Kritik kommer också från Socialdemokraterna i Nacka och Värmdö.

Men det finns de som är nöjda med beskedet. Trafikborgarrådet, Daniel Helldén (MP) tycker att det är glädjande eftersom projektet inte är förenligt med de nationella och kommunala klimat- och miljömålen. Han anser att pengarna borde satsas på kollektivtrafiken istället. Hans partikamrat Tomas Eriksson, oppositionsråd i landstinget, är av samma åsikt. Han välkomnar beskedet och menar att det måste planeras för mindre biltrafik generellt.
Vänsterpartiet Stockholm har hela tiden riktat kritik mot projektet, eftersom partiet vill ha den infrastruktur som gör mest nytta för resenärerna, klimatet, bostadsbyggandet och regionen. Östlig förbindelse skulle främst ha inneburit mer biltrafik med ökade utsläppsnivåer, mer trängsel, buller och avgaser.

Emma Lundström

Fakta:
Sverigeförhandlingen är ett initiativ från regeringen för att bygga järnväg i Sverige och för att få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. Syftet är att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen som ska komma från staten, berörda kommuner och landsting.

Källa: Stockholms läns landsting

Dela