Vad händer när USA drar sig ur klimatavtalet?

►Klimatförnekaren Donald Trump vill dumpa Parisavtalet

►Det kan innebära att fler länder slutar bry sig om sina utsläpp

►Andreas Malm: ”Nu behöver vi mobilisering underifrån”

USA:s president Donald Trump är som bekant ökänd för att han förnekar att det pågår en klimatuppvärmning till följd av utsläppen från fossila bränslen. Nu vill Trump dessutom att USA ska lämna det internationella Parisavtalet, som slöts 2016. Parisavtalet i sig var inte speciellt kraftfullt, då det inte innebar några bindande krav för världens länder att minska sina utsläpp, utan mera ville uppmuntra till frivilliga initiativ. Men om de diskussioner som ändå pågår om klimatförändringarna bojkottas av USA, och fler länder börjar dra sig ur internationella avtal, så kan de få förödande konsekvenser för vår planet, menar Andreas Malm, humanekolog vid Lunds universitet.

Andreas Malm. Foto: Jonatan Johansson

Andreas Malm

Vad betyder det om USA drar sig ur Parisavtalet?
– Det skulle troligtvis sätta igång en spiral av tillbakadraganden från Parisavtalet. Till exempel har Indiens regering tidigare sagt att om USA lämnar, så ser de inte någon anledning att stanna kvar heller eftersom USA ändå släppt ut mest historiskt sett. Så risken är att det sätter igång en process där en massa länder väljer att lämna och att hela strukturen faller ihop, säger Andreas Malm och fortsätter:
– Nu är inte Parisavtalet någonting att hänga i julgranen, men det är ju en fråga om en hel internationell förhandlingsstruktur som är det enda vi har. Om Donald Trump torpederar den så är ju risken att alltihop faller.

Vad skulle det innebära?
– Det skulle innebära ännu mer av det som forskare i de här sammanhangen kallar fragmentisering av klimatpolitiken. Alltså att istället för övergripande internationella avtal så får man mera av enskilda länder som gör vad de vill. Just så är ju Parisavtalet uppbyggt också, men utan ett fungerande avtal riskerar det att bli ännu mer kaos och mindre samarbete för ett gemensamt mål. Det är ett stort problem eftersom det utesluter alla möjligheter till rättvis fördelning mellan rika och fattiga länder vad gäller plikten att minska utsläppen efter någon typ av rättviseprincip. Det förutsätter att alla är med och sitter vid bordet så att man kan komma överens med varandra, säger Andreas Malm.
– Problemet som redan finns i Parisavtalet gör att den här fragmentiseringen gör att rika länder kan säga att ”vi vill minska våra utsläpp så här mycket, och det är helt upp till oss”. Och då finns det ingen som helst rättviseprincip att rika länder måste minska sina utsläpp mest, med tanke på att det är de som har skapat problemet, och att de därför också måste föra över pengar till de fattigare länderna som kompensation för förluster. Den här fragmentiseringen gör att det är fritt fram för vem som helst att släppa ut hur mycket eller lite som man känner för. Om Parisavtalet kollapsar stärks den tendensen som har pågått länge, ännu mer.

Bortsett från problemet med länder som inte vill ta ansvar, vad innebär det att Donald Trump dessutom rent av förnekar att klimatförändringarna ens existerar?
– Han och hans typ av populisthöger, som ju har varit på frammarsch runtom i världen den senaste tiden, förnekar klimatvetenskapen, och det gör paradoxalt nog att det blir ännu tydligare att de som styr världen är fullständigt oförmögna att hantera det här problemet när de inte ens vill erkänna dess existens. Bisarrt som det är så finns det en slags logik i att ju längre tiden går och ju mer den globala uppvärmningen accelererar, och ju högre temperaturerna blir, desto mer radikala åtgärder måste man ta till för att överhuvudtaget kunna hantera klimatproblemet. Det vet högern och den härskande klassen, men klimatförnekelse är ett slags försvar av status quo för att kunna fortsätta precis som innan med missbruket av fossila bränslen, säger Andreas Malm.

Vad bör göras?
– Det enda hoppet, som vanligt, är någon typ av social mobilisering och klimatrörelse underifrån. Det är viktigt nu i USA i synnerhet, men också över hela världen så klart. Klimatrörelsen organiserar sig och har en massa aktiviteter nu under sommaren, inte minst i Europa. Det är det bästa vi har att hoppas på, säger han.

Per Leander

Dela