”Jämställdhetsperspektiv behövs i klimatkampen”

Foto: Abbie Trayler-Smith / Panos Pictures /

► Regelboken för Parisavtalet förhandlas nu fram

► COP21 kom överens om jämställdhetsperperktiv

► Diakonia: ”Nu är det upp till bevis!”

 

De globala klimatförhandlingarna är inne i ny fas. För att de mål som länderna enades om i Parisavtalet ska kunna bli verklighet, tas en regelbok fram som ska styra genomförandet. Förhandlare från världens länder träffas just nu i Bonn för att fortsätta överläggningarna.
– Det behövs ett regelverk som gör att länder kan lita på varandra, att man vet vad den andre gör för att själv vilja leva upp till sin del av avtalet, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på biståndsorganisationen Diakonia.

Vid klimattoppmötet i Marrakesh förra året kom länderna överens om att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av Parisavtalet, och nu är det upp till bevis. Idag och imorgon hålls en workshop i Bonn med målet att komma fram till hur Parisavtalets ”Gender Action Plan” (GAP) ska utformas, och hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i förhandlingarna kring Parisavtalets regelbok.
Diakonias Anna Axelsson deltar i arbetet, och hon vill se en jämställdhetsplan som omfattar alla delar av klimatarbetet. Den ska genomsyra allt från politik och genomförande till ländernas uppföljning och rapportering.
– Ett viktigt framsteg skulle vara om länderna visade vilja att använda könsuppdelad statistik i den redovisning som ska ske under Parisavtalet – då skulle det gå att följa upp vilka effekter som klimatåtgärder får för kvinnor respektive män, menar Anna Axelsson.

Att Diakonias fokus vid förhandlingarna ligger på jämställdhet har goda skäl, för en värld där kvinnor och män har lika stora rättigheter är helt enkelt en mer klimatsmart värld.
– Ökad jämställdhet är en förutsättning för att komma till rätta med klimatförändringarna, eftersom alla människors erfarenheter och perspektiv behövs när nya lösningar på samhällsutmaningar ska mejslas fram. Som det ser ut i dag har kvinnor mycket mindre inflytande på beslut som fattas på både lokal, nationell och global nivå, säger Anna Axelsson.

Marco Jamil Espvall

Dela