Enhetslistan – Danmarks starkaste vänsterkraft

► Rödgröna Enhetslistan höll kongress med internationella gäster

► Feminism och förhållandet till socialdemokratin viktiga frågor

► Jonathan Simmel: ”Ett brett parti med en mosaik av åsikter”

 

Den 12-14 maj samlades över 400 delegater från hela Danmark till Enhetslistans Årsmöte. Platsen var Korsgadehallen, en lokal idrottshall i Norrebro i Köpenhamn. Internationalens Peter Widén var på plats.
Enhetslistan är idag den starkaste kraften till vänster om socialdemokratin. Länge ockuperades den platsen av Socialistisk Folkeparti (SF), men ett samregerande med socialdemokratin och därmed ansvarstagande för nedskärningar, främlingsfientlig regeringspolitik och förvaltande av kapitalismen i stort har gjort att SF kraftigt förlorat sympati och kraft.

Enhetslistan bildades 1989 som en allians av Venstresocialisterna (VS), Danska kommunistpartiet och Socialistiska Arbetarepartiet (SAP). Ytterligare en organisation, det maoistiska KAP, anslöt sig senare. SAP är svenska Socialistiska Partiets systerorganisation, och är båda medlemmar i det internationella socialistiska nätverket Fjärde Internationalen.
SAP har för ett tag sedan bytt namn, men behåller samma förkortning. Men P:et står inte längre för ”Parti” utan för ”Politik”. Folk uppfattar ju Enhedslisten som Partiet och att ha ett ”parti” i partiet blev förvirrande.

Enhetslistan är alltså en bred politisk formering och även om VS och DKP och KAP inte längre finns som organiserade tendenser i Enhetslistan så finns det naturligtvis ett brett spektrum av åsikter. Enhetslistan har under de senaste åren rönt stora framgångar i de parlamentariska valen, både lokalt och på nationell nivå. I senaste Folketingsvalet fick man närmare 8 procent av rösterna och 14 mandat.
Därmed är man idag dubbelt så stora som Socialistisk Folkeparti som tidigare var den starkaste vänsterkraften.

Idag har Danmark en borgerlig regering. Enhedslisten säger att man efter nästa val är beredda att fungera som ett parlamentariskt underlag för socialdemokraterna om man på det sättet kan få bort den borgerliga regeringen. Men inte på vilka villkor som helst. Enhetslistan tänker inte sätta sig i regeringen men stödja en socialdemokratisk sådan om den blir vad man kallar ”röd”. Med det menar man att inga öppet borgerliga partier ingår. I den förra S-ledda regeringen fanns förutom socialdemokraterna och SF också det liberala ”Radikale Venstre”.

Enhetslistan har också lagt fram ett principiellt förhållningssätt. Man säger: ”Inget framsteg är för litet för att vi inte ska stödja det och inget steg bakåt är för litet för att vi inte ska motarbeta det”.
Det betyder att inga nedskärningar, privatiseringar etc. kommer att accepteras. Och man säger öppet att i ett läge där socialdemokratin genomför försämringar kommer man inte att tveka att dra tillbaka sitt stöd som parlamentariskt underlag och därmed fälla regeringen.

I ett hälsningsanförande berättade Sandra Cunha från Vänsterblocket i Portugal att man brottas med samma problematik där. Vänsterblocket är en organisation som liknar Enhetslistan, man bildades av olika mindre vänsterorganisationer, inklusive Fjärde Internationalens portugisiska sektion.
Vänsterblocket har genom att vara parlamentariskt underlag för portugisiska Socialistpartiet (ett socialdemokratiskt parti) förhindrat borgarna från att bilda regering och man har lyckats få igenom en rad förbättringar. Men nu står man inför möjligheten av att regeringspartiet går åt höger och Vänsterblocket måste besluta sig hur man ska förhålla sig till det. Portugisiska kommunistpartiet och det gröna partiet är också parlamentariskt underlag för regeringen.
Den stora frågan på Enhetslistans årsmöte var antagandet av en resolution om feminismen. Dessutom skulle partistyrelse och

jonathan Simmel från Enhetslistan

kandidater till folketingsvalet väljas. En verksamhetsplan skulle också antas. Vi fick vid årsmötets slut en pratstund med Jonathan Simmel om hur han tycker att årsmötet varit. Han är till yrket elektriker och förutom medlem i Enhetslistan också medlem i SAP.
När det gäller resolutionen om feminismen där två olika förslag stod mot varandra menar Jonathan Simmel att även om den resolution han föredrog inte vann så blev resultatet helt okej. 11 antagna förbättringsförslag gjorde att skillnaderna mellan resolutionerna blev minimal.

Det antagna förslaget hade i sin ursprungsversion varit koncentrerad på lönediskriminering och vad en del delegater kallade ”vardagsfeminism”. Det andra förslaget hade också tagit upp social kontroll, sexism och olika former av förtryck. Men nu blev det en kombination av båda och årsmötets delegater verkade tycka att det blev en bra lösning. 30 procent av Enhetslistans medlemmar är kvinnor och flera delegater pekade också på att andelen kvinnor bland Enhetslistans medlemmar i parlamentariska församlingar måste ökas.
På själva årsmötet talade lika många kvinnor som män. Hela presidiet bestod av enbart kvinnor och bandet som spelade på lördagskvällen bestod av enbart tjejer.

 

Årsmötet delade också ut ett ”Gräsrotspris”. Det gick till organisationen ”Nästehjälparna”. Jag bad Jonathan förklara.
– Nästehjälparna började som en grupp på Facebook, berättar han. Det handlar om en form av ömsesidig hjälp. Fattigdom har gjort comeback i Danmark och välfärden är under nedmontering. Jonathan Simmel berättar att man i Enhetslistan först inte gav ”Nästehjälparna” någon större uppmärksamhet.
– Vi associerade med välgörenhet, berättar Jonathan. Men sen förstod man att det rörde sig om en rörelse framkallad av försämringarna i samhället. Den som får hjälp i en situation kan vara den som hjälper en annan nästa gång. Det kan gälla allt från att ta sig ur en relation med förtryckande kontroll till att få en gåva när barnet ska konfirmeras och inga stålar finns. Det kan handla om möbler, kläder med mera. Många från ”Nästehjälparna” var på årsmötet och hyllades med ovationer. ”Nästehjälparna” har nu mer än 17 000 medlemmar.

Jag frågade om Enhetslistans parlamentariska framgångar. Förutom det ökade antalet i Folketinget gick Enhetslistan spektakulärt framåt i kommunalvalet 2013 berättar Jonathan Simmel.
– Vi kunde ställa upp i 76 av 98 kommuner och fick 6,9 procent och 119 fullmäktigemedlemmar över hela landet. Vi ökade från 2,3 procent och 14 fullmäktigemedlemmar i valet 2009. Enhetslistan ställde då upp i enbart 9 kommuner.

Enhetslistans kandidater till folktingsvalet

Inom fackföreningarna är Enhetslistans medlemmar organiserade i branschvisa nätverk. 500 medlemmar är medlemmar i nätverket för lärare till exempel. Över 900 medlemmar har fackliga förtroendeuppdrag eller arbetar fulltid för en fackförening.
Hur många medlemmar har Enhetslistan idag? undrar jag. Över 9 300 svarar Jonathan Simmel.
– I Köpenhamn kanske 3 000 medlemmar organiserade i 14 avdelningar. I hela Köpenhamn fick vi i snitt 19,5 procent av rösterna i senaste valet. I stadsdelen Nörrebro där vi nu befinner oss röstade mer än 30 procent på Enhetslistan, säger han.

När det slutligen gäller valet av ny partistyrelse och kandidater till folketingsvalet förklarar sig Jonathan nöjd.
– Enhetslistan är ett brett parti med en mosaik av åsikter, men många med ståndpunkter nära SAP har valts, menar Jonathan Simmel.

Peter Widén

Dela