Sveriges kvinnor deltar i strejken

Initiativet till den svenska delen av Internationella Kvinnostrejken drivs av Feministiska Aktionsgruppen för Internationell Kvinnostrejk 8 mars – Sverige.

Agnes Lou representerade Socialistiska Partiet och Rött Forum på ett av förberedelsemötena inför kvinnostrejken i Stockholm:
– Det var ett bra möte med ett tjugotal kvinnor, de flesta under 40 år gamla, och med bakgrund från flera olika länder och rörelser. Detta är ett initiativ som i vissa länder kommer att mobilisera mycket stort. Det är viktigt och bra att det nu också nått Sverige och Stockholm, och som resonemangen gick på mötet kan detta bli starten på en ny feministisk rörelse eller grupp i Stockholm.
Fackförbundet SAC har varslat sina kvinnliga medlemmar om strejk och såväl gymnasieskolor, högskolor, komvuxutbildningar, SFI-skolor och olika arbetsplatser runt om i Stockholm och Sverige är involverade i strejken. Även många kvinnor som inte har arbetsplatser eller skolor att gå till deltar i strejken.

På de arbetsplatser där strejk utlysts kommer det inte i alla fall handla om total arbetsnedläggelse, även symboliska aktioner är en del av strejken. På Facebook-eventet ”Internationell kvinnostrejk 8 mars” kan ni läsa om olika varianter på ”strejk” som planeras i Stockholm och Malmö.
Förberedelser pågår även i länder som Argentina, Tyskland, Brasilien, Chile, Sydkorea, Sverige, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Skottland, Honduras, Nordirland, Irland, Israel, Italien, Mexiko, Nicaragua, Peru, Polen, Ryssland, Turkiet och Uruguay.
– Vi lever i en värld som hatar, förtrycker och dödar kvinnor, men utan kvinnor stannar världen! Kvinnor i många olika länder har i alla tider använt strejken som kampmetod. Att strejka för mig innebär att inte stå till samhället och patriarkatets förfogande, att ta tillbaka makten över sin tid. Vi kvinnor, och framförallt invandrade kvinnor, bär upp samhällets produktion och reproduktion med våra kroppar, vår omsorg, våra kön, våra liv. Att för en dag vägra att ställa upp på det och gå samman med andra kvinnor över hela världen är ett kraftfullt sätt att protestera mot den misogyna, patriarkala, kapitalistiska världsordning som råder, säger Clara Lee Lundberg som är en av initiativtagarna till den svenska delen av strejken.

Isabella Höglund är en av de gymnasieelever som förbereder skolstrejken på Kulturamas Gymnasium i Stockholm:
– Det känns som att tjejers åsikter inte värderas lika mycket. Jag upplever ofta att när jag pratar så kommer män och pratar över en. Det händer också att gubbar skriker sexistiska saker efter en på stan, säger Isabella Höglund. Hon avslutar:
– Vi strejkar för att visa att vi täcker varandras ryggar. För att det måste bli en förändring. Trumps sexism, Putins legalisering av hustrumisshandel – det är inte okej. Speciellt vi unga måste ta täten, vi som har framtiden framför oss.

Marco Jamil Espvall

 

MANIFEST: Kallelse till Internationell Kvinnostrejk 8 mars 2017

Arbetet stannar och jorden skakar! Den 8 mars 2017 kommer världens kvinnor samlas tillsammans i ett gemensamt vrål genom en internationell kvinnostrejk.
Det är en dag då vi organiserar oss och omsätter i praktik den värld vi vill leva i.

#tamaktenöverdintid
Den åttonde mars 2017 tar vi makten över tiden och strejkar:

För ett samhälle utan förtryck och exploatering, där kvinnor och icke-binära behandlas med värdighet och respekt oavsett etnicitet, sexualitet, klass, funktionsvariation, ålder eller religion.

För alla dem som faller offer för patriarkalt våld och mord. För dessa röster som våldsamt släcks i Sverige och runt om i världen. I Sverige dödas mellan 15 och 20 kvinnor varje år.

För rätten att bestämma och ha autonomi över våra kroppar.
Mot mediernas reproduktion av sexism där våra och våra flickors kroppar framställs och erbjuds som en marknadsvara.

För att stoppa den nykoloniala kapitalistiska frammarsch som skapar och reproducerar ojämlika maktrelationer mellan fattiga och rika länder där kvinnor, barn och naturen drabbas värst.

För att inte leva under rädsla över att bli våldtagna eller att våra döttrar våldtas.
Vi organiserar oss och använder strejken som verktyg för att vi inte accepterar den patriarkala ordningen i det svenska samhället eller i världen.

Vi ser att läget är akut! Högerpopulismen och fascismens framfart gynnar och förstärker denna världsordning som verkar repressivt och förtryckande på oss alla.

Vi organiserar oss överallt: på våra arbetsplatser och i våra hem, i våra städer och i våra bostadsområden. Kraften i vår rörelse är de band som vi knyter mellan varandra.
Strejken blir social och transnationell när den rör sig mellan arbetsplats och samhälle.
Vi är del av ett globalt kvinnouppror.
Vi organiserar oss för vi glömmer inte. För att vi älskar, för att vi drömmer och för att vi vågar kämpa för att skapa en värld utan patriarkat och förtryck.

Den åttonde mars 2017 strejkar vi i förändringens, feminismens och framtidens namn.
Vi strejkar tillsammans i ett systerskap utan gränser!
Feministisk aktionsgrupp för internationell kvinnostrejk 8 mars – Sverige.
Stockholm, februari 2017.

Utdrag ur Feministiska Aktionsgruppens strejkmanifestet, hela manifestet återfinns på aktionsgruppens Facebook-event.

Dela