Stoppa den turkiska statens terror mot kurderna!

BREV

Under de senaste tio dagarna har den turkiska militären belägrat den kurdiska byn Kuruköy (Xerabê Bava) och infört utegångsförbud. All kommunikation har brutits och rapporter om att mat och vatten börjat ta slut har framkommit.
På sociala medier sprider turkiska soldater blodiga bilder och videoklipp på döda kroppar med titeln ”Bilder tagna av soldater”. Bilderna visar omänsklig behandling av byborna i form av dödade och lemlästade människor. Byborna utsätts för systematisk tortyr och massaker.
Flera utav Folkens Demokratiska Partis (HDP) ombud har försökt ta sig in i byn men nekades inträde av den turkiska militären. Det faktum att ombuden nekades inträde väcker starka misstankar om att påståendena om brott mot mänskliga rättigheter kan vara riktiga. Ombudens försök att prata med guvernören och inrikesministeriet gav inga resultat.

Vi uppmanar nu internationella institutioner och den allmänna opinionen att vidta åtgärder mot den turkiska statens övergrepp i Kurdistan.

Kurdiska Demokratiska Samhällscenter
– NCDK, Sverige

Dela