Krigsmakten laddar för stor övning

VISBY Krigsmakten visar upp sig för barn och nyfikna. Foto Jonatan Johansson

► Värdlandsavtalets första stora test

► USA har en nyckelroll

► Ryssland är den outtalade fienden

På sin hemsida annonserar krigsmakten att Aurora 17, den största militära övningen i Sverige sedan 1993, kommer att äga rum i september (vecka 37-39). Övningen omfattar alla vapenslag och inbegriper fler än 19 000 män och kvinnor från det svenska försvaret. Utländska förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge, Tyskland och USA deltar också. Krigsmakten skriver att övningen kommer att beröra militära enheter över hela Sverige men dess rumsliga fokus kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. Det som ska tränas är Sveriges förmåga att parera ett angrepp utifrån. Krigsmakten understryker i det sammanhanget att man även kommer att befinna sig i områden som ligger utanför de egna övnings- och skjutfälten, och att markägare och boenden i dessa områden särskilt kommer att informeras.

Det markanta utländska deltagandet bottnar i att övningen är det första stora test på det omstridda så kallade Värdlandsavtal som Sverige förra året ingick med Nato, vilket innehåller regler för vad sorts stöd Natostyrkor ska få på svensk mark och det reglemente dessa måste följa:
– Det är ett ömsesidigt lärande och det måste gå till praktisk handling innan man kan säga att man är framme och Aurora det blir startskottet, säger överbefälhavare Michael Bydén (Ekot 1/2)

Den stora nyheten förra veckan var annars att USA annonserade sitt deltagande i Aurora 17:
– Vi kommer att fortsätta göra övningar i Finland och Sverige. Sverige kommer att vara värd för övningen Aurora i september och vi ser fram emot att delta i den övningen, sa Ben Hodges, befälhavare för USA:s armé i Europa, vid en presskonferens i Polen (SVT-Nyheter 30/1). Det kommer att bli första gången som amerikanska stridsvagnar och luftvärn beträder svensk mark. När det gäller luftvärnet har här krigsmakten sagt att det handlar om att man ska lära sig att hantera USA:s system. Frågan är dock om inte det går utöver vad Värdlandsavtalet tydligt stipulerar och istället ryms inom det specifika bilaterala samarbetsavtal som Sverige och USA undertecknade förra året? Påpekas bör också att USA kommer att spela en nyckelroll i själva övningen. Det är bland annat dess helikoptrar som är tänkta att genomföra ett fingerat angrepp mot norra Gotland.

Det är inte svårt att förstå att den förmodade angriparen i kommande septembers krigsspel är Ryssland. Det hela bör ses som ett led i den ökade militära spänning mellan Nato och Ryssland som varit tydlig ända sedan Kreml 2014 annekterade Krim. Det senaste kapitlet i denna upptrappning är att Nato i januari i år placerade ut fyra bataljoner – med sammantaget 4 000 soldater – i Polen och i de baltiska staterna. Ryssland reagerade med ett skarpt uttalande mot detta schackdrag:
– Vilket som helst land skulle se negativt på utländsk militär upprustning vid sina gränser. Vi tolkar det här som ett hot mot oss och det utsätter vår säkerhet för fara, sa Putins talesperson Dimitrij Peskov (Yle-Nyheter 12/1)
Och Ryssland i sin tur placerade tidigare i november 2016 ut luftförsvarssystemet S-400 och kärnvapenrobotarna Iskander-M i Kaliningrad samt förstärkte sin Östersjöstyrka, med kommentaren att det var ett motdrag gentemot USA:s utplacering av luftförsvarsmissiler i Rumänien i maj 2016.

Anders Karlsson

Dela