Avslag för prospektering av oljeskiffer­ i Falbygden

SKIFFERBRYTNING På bilden estnisk brytning av oljeskiffer. Foto: Kaupo Kikkas /wikimedia cc-by-sa

► Bergstaten avslog Big Rocks ansökan

► Men ännu är inte det sista ordet sagt

► ”Kampen fortsätter” säger miljöaktivister

 

Efter år av överklaganden och protester mot prospektering efter gas och olja i Falbygden fick det Jönköpingsbaserade bolaget Big Rock Energy AB avslag på sin ansökan till myndigheten Bergsstaten om att få leta naturgas och olja i alunskiffret i marken under Stenstorp, mellan Falköping och Skövde. Men ännu är inte det sista ordet sagt och den småländska råvarukoncernens ägare är ännu beredd på att börja gräva i den västgötska jorden.
Myndighetens beslut att avslå Big Rock Energys ansökan innebär inte att Falbygdens miljövänner kan andas ut. Ägarna bakom bolaget har begärt omprövning av beslutet, och de fick redan 2014 rätten att genom sitt systerbolag Big Rock Exploration AB leta efter värdefulla ämnen i ett annat område på cirka 18 000 hektar (180 kvadratkilometer) runt Falköping med dess platåberg.
I lagret av skiffer hoppas man på att hitta naturgaser eller skifferolja i tillräcklig mängd för att det ska löna sig att sätta igång kommersiell produktion.

Bergsstatens avslag kom efter en enveten kamp av lokalbefolkning och miljöorganisationer som

Dag Fredriksson

länge protesterat, och har varnat för att vidare provborr­ningar kan utgöra ett hot mot det vackra kulturlandskapet i Falbygden.
– Det är intressant att de fick avslag. Det är ju inte så ofta Bergsstaten gör så, åtminstone inte historiskt sett. Kanske, bara kanske, har de fått upp ögonen för miljöfrågor nu. säger Dag Fredriksson, kommunekolog på Jönköpings kommun och boende i Stenstorp.
– Jag tror att när Bergsstaten väl har sagt något så ligger det fast. Det är så ovanligt att de alls tar upp miljöfrågan, så det skulle förvåna mig om de svänger igen. Men om det händer så så finns det en stridsberedskap, och jag tror att folk skulle mobilisera sig ganska snabbt.
Dag berättar att många i Stenstorp och resten av det berörda området varit aktiva i frågan väldigt länge. Exempelvis Naturskyddsföreningen, forskare och även hembygdsföreningar och liknande.
– Det har funnits viss gruv-verksamhet i trakten tidigare, så folk vet vad det handlar om.
Bergsstaten pekar i sitt avslag på risken att borrningarna kan förstöra grundvattnet. Och det är precis vad miljöorganisationer, lokalbefolkning och andra som protesterat har sagt hela tiden. Kritikerna menar att det skulle innebära allvarliga skador som skulle bestå i generationer i landskapet. Giftiga tungmetaller och radioaktiva ämnen kan enligt kritikerna frigöras och förgifta grundvattnet. .
– I området finns flera olika akvifärer, dvs. vattenhållande berg. Det kan få stora konsekvenser om grundvattnet i de här bergen förorenas då det är många som är beroende av det. Och dessutom påverkas ju växter och djur.

Dag är kritisk mot att man prospekterar efter olja när allt pekar på att vi måste bryta med oljeberoendet och ställa om till ett fossilfritt samhälle.
– Det är ren profitjakt. Det känns absurt att man fortfarande är inne på det här spåret när polarisarna smälter. . Men så länge det fortfarande är billigare att fortsätta borra efter fossilbränslen och man inte betalar för alla miljökostnader så kommer det nog att fortgå, säger Dag Fredriksson.
Han avslutar:
– Det är ju som sagt många som har reagerat, och det är ju bra. Det är viktigt att folk säger vad de tycker och inte bara tiger still. Kampen fortsätter!

Erik Edlund

 

OLJESKIFFER

■ Trots namnet är oljeskiffer inte det samma som bergarten skiffer.
I oljeskiffer finns kerogen, som skiljer sig väsentligt  från petroleum (råolja). Att omvandla kerogen till en användbar form är dyrare och innebär en större negativ miljöpåverkan än förädling av råolja.
Gruvdrift av oljeskiffer påverkar miljön på många sätt. Problem som kan uppkomma är förstört grundvatten, ökad erosion och utsläpp av aerosoler och svavelhaltiga föreningar.Alunskiffer är en vanligt förekommande typ av oljeskiffer i Skandi­navien.

Dela