Framtida kristallnätter – en medelklassfråga

img_0193-copy

Ledaren # 44 2016

► Nationalister vinner insteg i offentligheten

► Otrygg medelklass mottaglig för budskapet

► Brottet med marknadskrafterna en ödesfråga

 

När årsdagen för kristallnatten åter närmar sig kommer reflektionerna nästan av sig själv; vad är det som händer just nu, hur ser nutiden ut i jämförelse med samhället då? Hur ser läget ut i dagens Sverige jämfört med för tio år sedan, fem år, ett år? Nästan hur vi än väljer att lägga skärpan är det ingen upplyftande bild vi får. Människor misshandlas av fascister för sin hudfärgs skull, flyktingboenden möts av protester eller bränns ned. Media diskuterar inte gärna den nationalistiska terrorn, medan texter som beskriver kriminalitet med utlandsfödda förövare sprids flitigt på sociala medier.

Det brukar ibland talas om ”Internets bruna hörn” där fascister kan bygga sin ljusskygga alternativa offentlighet, men frågan är om inte formuleringen är daterad. Idag syns den högernationalistiska nätnärvaron överallt på sociala medier – på nätet har nu till och med den traditionella uppdelningen mellan nationalsocialister av gammal sort och mer höger­populistiska strömningar börjat suddas ut.
Dessutom storsatsar rasister på att bygga gaturörelser. Dock är det just denna fascistiska kärnaktivitet som den moderna rörelsen lyckas sämst med. Gång efter annan tas initiativ till demonstrationskampanjer och gång efter annan slår vänstern larm om det högerextremistiska genombrottet, gång efter annan går luften ur satsningarna, med interna bråk och splittring till följd. Soldiers of Odin, Folkets demonstration. Alla tycktes de till en början vara högerextrema framgångsrecept, men visade sig ganska snabbt ebba ut i slitning­ar och gräl. Som terrormiljö är gatufascismen ytterligt farlig. Den sprider skräck bland såväl utsatta minoriteter som aktivistmiljöer, men det är inte de krafterna som bygger en bred samhällsförändrande nationalistisk rörelse. Inte ensamt.
Det är inom de privilegierade mellanskikten av samhället som högernationalismen just nu rotar sig. Kort och gott. Vi måste prata om medelklassen.

Belånad upp över öronen konsumerar medelklassen samhället framåt. I takt med att välfärdsstaten rustats ned och börjat klappa ihop har den ersatt offentlig service med privata lösningar. Den har kommit att bli, eller åtminstone betraktas som samhällets motor, samtidigt är den kapitalstarka medelklassen prisgiven åt marknadens svängningar. Varje skattehöjning blir av ondo när privatkonsumtionen måste hållas på maximal nivå, varje satsning för att minska segregation eller motverka bubblor på bostadsmarknaden blir ett hot mot tillväxten. De privilegierade röstar med plånboken och alla dominerande partier rättar sig därefter, men ju mer det skärs ned i offentligheten för att kunna bekosta de låga skatterna, desto mer rycks mattan undan för alla som befinner sig utanför vinnarklubben – och i en oförutsägbar och okontroller­bar ekonomi är steget mellan vinnare och förlorare aldrig längre än en börsstängning bort.

När LO genomför kampanjer för att avslöja exakt hur borgerliga Sverigedemokraterna är så är det förstås motiverat som en del i att minska SD-sympatierna inom LO-kollektivet, men det är snabbt gjort att glömma bort att just den borgerliga ekonomiska politiken är en central faktor i partiets insteg bland välmående valdeltagare på Östermalm. Och även om Sverigedemokratin just nu står i en märklig spagatställning med ena foten i de samhällsgrupper som upplever sig åsidosatta i det nyliberala Sverige och den andra i traditionellt borgerliga läger som vill slå vakt om sina samhällsintressen, så är det hos de borgerliga kärngrupperna som den framtida högerextrema massrörelsen har sin verkliga bas. Så såg det ut tidigare i historien och så ser det ut i länder där den nationella högern är verkligt stark.

Vad som krävs är en vänsterrörelse som lyckas knyta an till de mellanskikt som idag kommit att sväva fritt i samhället. Ett politiskt projekt som driver igenom frigörandet av välfärdssektorn från marknadens kortsiktighet får faktiskt inte bara till följd att de som idag är drabbade av nedskärningar och kapitalkoncentration får det bättre, det bidrar också till ett generellt tryggare samhälle. Även för en medelklass som ser ut att leva livets glada dagar, men som faktiskt står på helt otrygg grund.
Att frigöra samhället från marknadens godtycke är helt enkelt nödvändigt.

Dela