Fler kan bli utan sjukpenning

sjuk2

►Försäkringskassans praxisskärpning har skett utan lagförändring

►Beslutet om sjukpenning tas för den tid som läkarintyget gäller

►När ett nytt intyg skrivs ska Försäkringskassan fatta ett nytt beslut

Försäkringskassan skärpte sin praxis den 1 november. Nya rutiner gör att många riskerar att inte få sjukpenning om läkarintyget ska kompletteras.
Beslutet om sjukpenning tas för den tid som läkarintyget gäller. När ett nytt intyg skrivs ska Försäkringskassan fatta ett nytt beslut.
Det gör att alla som söker förlängd sjukpenning prövas på nytt. Försäkringskassan kan dock fatta tillfälliga beslut om att ersättning ska betalas ut om det är sannolikt att det finns rätt till sjukpenning.
Men redan innan rutinerna skärptes har det blivit tuffare för de som är sjuka. I juli drogs sjukpenningen in för 4,2 pro­cent, det kan jämföras med 2,3 procent för juli ifjol. Hittills i år hade då nära 20 500 personer nekats eller mist sin sjukpenning, uppger tidningen Kommunalarbetaren.

Försäkringskassans försök att leva upp till regeringens målsättning om att sänka sjukpenningtalet till 9 sjukpenningdagar år 2020 tycks vara en av förklaringsfaktorerna. FKs praxisskärpning har alltså skett utan lagstiftningsförändring.

Kjell Rautio arbetar som välfärdsutredare vid LOs arbetslivsenhet. Han skriver på sin blogg:
”Fler upplever att de beslut som tas inte är tillräckligt väl underbyggda och rättssäkra. En indikator på detta är att det är allt fler som vill få de beslut FK fattar omprövade, framför allt gäller det beslut efter 180 sjukdagar (6-månadersgränsen). Väntetiden för  att få denna typ av beslut omprövade av FK ska enligt JO vara max 6 veckor, men är i dag uppe på ca 25 veckor. Detta är naturligtvis oacceptabelt.”
Han fortsätter:
”Det blir allt mer uppenbart att om ska vi lyckas skapa en rimlig och mänsklig sjukförsäkring, vilket varit kravet från de rödgröna partierna i flera valrörelser, måste fler genomgripande förändringar i alliansens så kallade rehabili­teringskedja göras. Det handlar inte minst om balansen i kravställandet. Idag finns det dessutom allt för litet utrymme att väga in och ta hänsyn till de försäkrades individuella förutsättningar.”
Den nuvarande regeringen har visserligen avskaffat den bortre parentesen, men inte gjort några större justeringar av de övriga tidsgränserna i alliansens rehabiliteringskedja. Det gör att arbetsförmågeprövningen vid de absoluta tidsgränserna, framför allt den efter 180 dagar, fortfarande brister i rättssäkerhet och rättvisa.

Marco Jamil Espvall

 

Dela