Gula Villan blir kvar!

 Slöa Knivar ett av många band som spelat på Gula Villan. Foto: Sippinkollektivet

Slöa Knivar ett av många band som spelat på Gula Villan. Foto: Sippinkollektivet

Kommunen ville höja hyran med 360 procent för Gula Villan i Handen, men förlorade i Hyresnämnden

Hyresnämnden ger kulturföreningen Levande Zon rätt i tvist mot det kommunala fastighetsbolaget Tornberget.
Haninge kommuns fastighetsbolag har velat höja hyran med 360 procent för musikhuset Gula Villan i Handen. Den ideella kulturföreningen Levande Zon som sedan 1990 bedrivit verksamheten där, har bestridit hyreshöjningen. Hyrestvisten har nu avgjorts i Hyresnämnden som ger föreningen rätt på flera punkter.
Gula Villan är en av Storstockholms mest aktiva musikscener med konserter för oetablerade band från när och fjärran. En stor del av Sveriges musikelit har någon gång i sin tidiga karriär varit i Gula Villan i Handen under de 25 år som det varit en öppen musikscen.
– Det är oerhört skönt att Hyresnämnden nu avvisat Tornbergets orimliga krav, säger Mikael Klein från föreningen.

Det kommunägda Tornberget har antagit en ny hyrespolicy som säger att man i första hand ska ta ut marknadshyra, i andra hand få sina kostnader täckta.
Hyresnämnden har nu klargjort att det inte råder någon egentlig ”marknad” bland de gamla hus i Haninge som det drivs ideell verksamhet i. Istället styrs hyres­förutsättningarna av de villkor som kommunen ger de olika föreningarna. Hyres­nämnden påpekar att frågan borde varit en ”intern fråga” för kommunen att lösa.
– Vår utgångspunkt under hela den här tvisten har varit att Tornberget borde föra en dialog direkt med sina ägare, Haninge kommun, om man tycker att man får för dålig kostnadstäckning, fortsätter Mikael Klein. Istället säger man upp avtalen med en rad ideella föreningar för att chockhöja hyran. Det har varit ett okänsligt förhållningssätt. När som helst har Tornbergets kunnat pausa processen, backa ett steg och försöka nå en konstruktiv lösning i dialog med kommunen istället. Det är också anmärkningsvärt att kommunledningen låtit processen fortgå utan att ingripa.
Den nuvarande årshyran för Gula Villan är 48 000 kr som Tornberget velat höja till 165 000 kr. Hyresnämnden bedömer i sitt utslag att hyran bör ligga på 85  000 kr.
– Vi hoppas att Tornberget och kommunledningen tar till sig av kritiken från Hyresnämnden, fortsätter Mikael Klein. Kommunstyrelsen måste tydligare kliva in och ta sitt ansvar så att fler föreningar inte hotas av chockhöjningar. För oss som är uppvuxna i Haninge är det ideella kulturlivet ovärderligt och när Haninge ska bli en regional stadskärna får man inte göra om samma misstag som på 1980-talet. En hållbar stadsutveckling måste skapa utrymme för olika mötesplatser och kulturformer. Det är ytterst ett politiskt ansvar, avslutar Mikael Klein.

Marco Jamil Espvall

Gul Villa Skruttig, men älskad. Foto: Kenny_lex cc-by

Gul Villa Skruttig, men älskad. Foto: Kenny_lex cc-by

Några av alla som spelat på Gula Villan genom åren:

Charta 77,
Coca Carola,
De Lyckliga Kompisarna, Diapsalma,
Entombed,
Florence Valentin,
Johan Johansson,
Jojje Wadenius,
Köttgrottorna,
Lilla Lovis,
Nomads,
Räserbajs,
Slagsmålsklubben,
Stefan Sundström,
Suburban Kids With
Biblical  Names,
The Hives samt många fler

Dela