TTIP-läcka avslöjar företagens inflytande

Demonstration mot TTIP i Hanover 23 april. Foto: Jakob Huber/Campact cc-by-nc

Demonstration mot TTIP i Hanover 23 april. Foto: Jakob Huber/Campact cc-by-nc

► Läcka visar spelet bakom TTIP-förhandlingarna

► USA driver på för uppluckrat miljö- och konsumentskydd i EU

► Greenpeace:  ”25 års miljöarbete står på spel”

 

Dokument från de pågående förhandlingarna om TTIP mellan USA och EU har läckts till miljöorganisationen Greenpeace. De 248 sidorna tecknar en bild av friktionsfyllda förhandlingar där USA driver på för lättnader i miljö- och konsumentskydd. Tydligt framträdande är storföretagens inflytande över förhandlingarna och att europeiska löften om insyn ekar ihåligt.
EU-kommissionens löften till medborgarna om att tvister mellan företag och stater ska hanteras genom offentliga domstolar ser tvärtom ut att vara en förhandlingsfråga mellan unionen och USA. Ur amerikansk synvinkel är ett icke-offentligt skiljedomsförfarande att föredra. Det skulle innebära att företag bakom lyckta dörrar kan stämma stater på miljardbelopp för miljöregler och annat som hotar potentiella ekonomiska vinster.

På förhandlingsbordet ligger också europeiska miljöregler och arbetarskydd som idag krockar med de mycket lösare amerikanska lagarna. Där europeiska försiktighetsprincipen innebär att produkter måste godkännas ur till exempel miljö- och hälsosynpunkt så gäller en omvänd princip i USA: varor betraktas som säkra så länge motsatsen inte bevisats vetenskapligt. USA vill se lättnader i den europeiska försiktighetsprincipen för att sluta TTIP-avtalet. Greenpeace är mycket oroliga för vad det kan innebära för miljöarbetet i EU.

– Om man går på USA:s linje kommer det leda till en mycket svagare miljörätt inom EU, säger Dima

Dima Litvinov från Greenpeace. Foto: JJ

Dima Litvinov från Greenpeace. Foto: JJ

Litvinov, projektledare på Greenpeace i Sverige. I framtiden blir det mycket svårare att reglera farliga kemikalier och det finns också risk att det kommer rulla tillbaka det som vi redan har idag för att skydda oss. Det är ingenting att leka med, vi pratar om att rulla tillbaka 25 års miljöarbete inom EU och det som vi i miljörörelsen kämpat för i många decennier.

Greenpeace är också mycket kritiska till att några referenser till klimatåtaganden efter Paris-toppmötet över huvud taget inte finns trots EU-kommissionens löften om att göra ekologisk hållbarhet till en prioriterad fråga i varje avtal. Istället skulle TTIP förstöra möjligheten att till exempel förbjuda import av extremt klimatskadliga bränslen som olja från tjärsand.
– Det som kommit ut från de här förhandlingarna nu är att man tittar väldigt mycket på vad industrin behöver och vill ha istället för det som ligger till grund för allmänhetens intressen och demokratiska representation, säger Dima Litvinov. När man fattar beslut om att tillåta eller inte tillåta import av tjärsand då ska man i stort sett bara titta på om det här är bra för företaget som vill sälja och inte vilken effekt det har på klimatet. Det är bara ett exempel men det finns andra typer av fossila bränslen som inte blir examinerade ur klimatsynpunkt. Man pratar även om arktisk olja.

Den amerikanska regeringen har också kritiserat EU:s förbud mot import av genmodifierade grödor (GMO) och hormonbehandlat kött från USA. Greenpeace är oroliga för att TTIP kan luckra upp även detta.
– Just nu är det strängt förbjudet med genmodifierade grödor inom EU och det är också något som kan rullas tillbaka, befarar Dima Litvinov.

Han ser det som ett av flera exempel på det inflytande industrin har över TTIP-förhandlingarna.
– Det som är intressant med det som läckt ut är att man ser redan i förhandlingarna att innan man fattar några beslut om förhandlingstexten så konsulterar man med industrin och inte till exempel  miljörörelser, konsumentrepresentanter och fackföreningar. Man pratar med industrin och vill veta vad de tycker om saker innan man kommer till förhandlingsbordet. Det är ett principiellt problem som man ser i alla delar av TTIP på olika nivåer.
Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström (L) tillbakavisar i ett blogginlägg den bilden.
”Vi tar åt oss av yttranden från industrin, men exakt samma sak gäller yttranden från fackföreningar, konsumentgrupper och miljöorganisationer”, skriver hon. Vidare skriver Malmström: ”Inget europeiskt handelsavtal kommer någonsin sänka nivån på vårt skydd av konsumenter, matsäkerhet eller miljön”.

Arash Gelichkan

■ De dokument som Greenpeace nu offentliggjort utgör cirka tre fjärdedelar av förhandlingstexterna. De beskriver EU:s och USA:s positioner i förhandlingarna. Dokumenten från läckan hittar du på
ttip-leaks.org

Dela