Rasistisk hatkampanj mot Ali Esbati

Ali Esbati. Foto: Sotarn otf

Ali Esbati. Foto: Sotarn otf

I Norge har det brutit ut en kampanj mot den svenske vänsterpartisten Ali Esbati, som sägs handla om yttrandefrihet, men i själva verket är en rent rasistisk hatkampanj. Det är konstnären Thomas Knarvik som har ritat en rasistisk nidbild av Ali Esbati som apa. Detta efter att Esbati kritiserade ett inslag på norska TV-kanalen NRK, som han menade gav en överdrivet negativ bild av de svenska förorterna Rinkeby och Husby.

Knarvik publicerade bilden av Esbati som apa på facebook, där den senare plockades bort eftersom den ansågs stötande. Men Knarvik och den rasistiska mobb som stödjer honom har försökt få det hela att handla om konstnärlig frihet och yttrandefrihet.
– Det är inte teckningen i sig som är det värsta, utan det språkbruk och entusiasm som den här typen av bilder väcker. Det är väldigt svårt att diskutera rasism på systemnivå i Norge och det har bara blivit värre. I dag anses det närmast som en extrem ståndpunkt att stå för antirasism, säger Ali Esbati till DN.

Ali Esbati, som föddes i Iran och växte upp i Rinkeby, har under en tid även bott i Norge där han också var politiskt aktiv. Han överlevde massakern på Utöya 2011. Något som fick den svenske ”konstnären” och ”yttrandefrihetsförespråkaren” Dan Park att skriva på twitter: ”Enda misstaget Breivik gjorde på Utöa var att han missade knäppa ali esbati” (15/4 2013).
Det är på den nivån det ligger.

Per Leander

Dela