Röda rummet är dött – länge leve Röda Rummet!

INTERVJU Socialistiska Partiet har drivit bokförlaget Röda Rummet sedan 1970-talet, men nu avvecklas det och i stället har före­ningen Bokförläggarna Röda rummet bildats.

Åke Eriksson, du sitter i förlagets styrelse och var en av dem som drev på förändringen. Vad ska den nya föreningen vara bra för?
– Vänstern måste komma loss ur gamla former som inte längre fungerar. Det behövs nya mötesplatser, nya möjligheter att engagera sig. Rött Forum är ett initiativ i den riktningen, Bokförläggarna Röda rummet är ett annat. Den nya vänstern skapas inte genom förhandlingar mellan partiledningar, den växer fram genom ett myller av olika initiativ. När människor kommer samman i gemensamt arbete dunstar gammal misstänksamhet och fördomar bort. Så är det i nätverket Nej till Nato, för att ta ett exempel som jag själv har erfarenhet av.

Menar du att jag måste vara beredd på att lägga ner en massa arbete i föreningen om jag går med i Bokförläggarna? Räcker det inte med att jag bidrar med avgiften?
– Om du lägger en hundring om året så är det välkommet och fullt tillräckligt. Du får också gärna komma med idéer och förslag utan att känna dig tvungen att genomföra dem också. Men självklart vill vi bli fler som deltar direkt i jobbet. Alla insatser behövs, från att översätta från annat språk till att gå till posten med ett bokpaket.

Det ska myllra av aktivitet, säger du, men det behövs ju också gemensam inriktning och samordning för att förändra samhället. Var kommer bokförlaget in i det sammanhanget?
– Vi är redan nu igång med projekt där vi samarbetar med vänsterpartister. Miljöpartisten Birger Schlaug skriver i vår nästa bok som heter Ställ om! – för en ekologisk socialism. Bokförläggarna är öppna för samverkan med miljöaktivister, antirasister, fredsgrupper, feminister, fackliga kämpar. Det är samma inriktning som Internationalen har, eller hur? I dag betyder det gamla uttrycket ”att bygga partiet” att man bidrar till en ”rörelsernas gemensamma rörelse” och där kan Bokförläggarna Röda Rummet spela en viktig roll.

Ni erbjuder ett medlemskap på livstid för 2000 kronor. Varför det?
– När man ger ut en en bok kommer de stora utgifterna först och sedan sipprar inkomsterna sakta in i takt med försäljningen. Ett sätt att få en rejäl grundplåt är att ta ett lån. Om vi i stället får 20 ”livstidare” på kort tid kan vi ge ut en bok. Och får vi hundra…

 Lever du själv gott på det här jobbet?
– Vi har inga anställda. Alla jobbar ideellt och betalar medlemsavgift. Jag är pensionär och mina färdigheter som grafisk formgivare har jag hittills inte tagit betalt för.

Intis

Läs mer om projektet på bokrr.se och på bokrr:s facebooksida

Dela