Svenska Freds varnar för Natonärmande

• Värdlandsavtalet antas i smyg och utan demokratisk förankring
• Nato får rätt att stationera trupper och kärnvapen i Sverige
• Ökar spänningen och krigsrisken i Östersjöregionen

I början av veckan hölls Folk och försvars rikskonferens i Sälen, där politiker, militärer och lobbyister diskuterar försvars- och säkerhetsfrågor. Men organisationen Svenska Freds påpekar att en av de största militära omställningarna nu sker i det fördolda, nämligen Sveriges närmande till Nato.
– Beslut om det så kallade värdlandsstödsavtalet fattades av den dåvarande alliansregeringen bara dagar före valet 2014 utan att någon offentlig diskussion ägt rum.  Avtalet har av både den tidigare och den nuvarande regeringen behandlats som en teknikalitet snarare än en viktig säkerhetspolitisk fråga. I vår ska riksdagen rösta om avtalet som innebär ett stort steg bort från den militära alliansfriheten, skriver Svenska Freds ordförande Anna Ek i ett pressmeddelande.
– Den demokratiska beredningen av avtalet är undermålig. Exempelvis fanns inga folkrörelser eller organisationer ur det civila samhället med på den remissrunda som genomfördes under 2015.

Anna Ek, Svenska Freds. foto: Svenska Freds

Anna Ek, Svenska Freds.
foto: Svenska Freds

Värdlandsavtalet innebär att Sverige ska upplåta sitt territorium till Nato för militärövningar samt stationering av trupper och krigsmateriel. Det kan även bli aktuellt att placera ut kärnvapen på svensk mark, varnar Svenska Freds.
– Nato har kärnvapen­avskräck­ning som en central del i sitt strategiska koncept. Sverige skulle med värdlandsavtalet få svårare att verka för en trovärdig nedrustningspolitik. Avtalet innebär även att Sverige kan användas som bas för Nato:s militära aktiviteter i såväl krig som fred. Att tro att vi själva äger möjligheten att säga nej vid en sådan förfrågan är naivt. Det politiska trycket på Sverige kommer att bli så stort att vi inte skulle ha någon realistisk möjlighet att säga nej, skriver Anna Ek.
– Flera stora militära övningar i norra Sverige kommer också att ske på bekostnad av Sveriges ursprungsbefolkning. Konsekvenserna för samerna bör kartläggas innan riksdagen beslutar om avtalet, menar hon.
Därtill kommer även att Nato-personal inte ska kunna ställas till svars för eventuella brott de begår i Sverige.

Anna Ek menar också att argumentet att vi måste gå med i Nato för att skydda oss mot Ryssland snarare leder till att vi blir mer utsatta för framtida konflikter med Ryssland, samt att ett svenskt Nato-samarbete ger Putin fler argument för egen militär upprustning i området.
– Den senaste tiden har fokus för debatten handlat om att Sverige måste sätta hårt emot hårt i relationen till Ryssland och att alla andra val än militär upprustning skulle vara att gå i Putins ledband. Vad upprustningsförespråkarna missar är dock att ökade militära satsningar också bekräftar Putins ambition att vara ett militärt hot, skriver hon.
– Nato och Ryssland blir alltmer uttalade fiender. I stället för att närma sig Nato, eller för den delen Ryssland, militärt och öka spänningarna i Östersjöregionen bör Sverige verka för civila fredsbyggande insatser genom avspänning. Säkerhet kan inte skapas på någon annans bekostnad och hållbar fred är ett gemensamt projekt som byggs tillsammans med sina meningsmotståndare. Den som tror att fred kan skapas med avskräckning har ett kortsiktigt perspektiv. Upprustning och militära maktmedel skapar en bräcklig fred med kort hållbarhetsdatum.

Enligt Svenska Freds borde resurserna istället läggas på andra och viktigare säkerhetsfrågor.
– De stora säkerhetshoten idag är inte främst de militära hoten, utan icke-militära hot, skriver Anna Ek och syftar på frågor som klimatförändringar, epidemier och digital sårbarhet.
– Nato är inte lösningen på något av dessa hot, menar Anna Ek.
– Vi måste verka för en hållbar fred och säkerhet, med nedrustning och samarbete som ledstjärnor. En hållbar säkerhetspolitik och dess analys måste inkludera hur de runt omkring oss reagerar på vår politik, den kan aldrig utformas i ett vakuum. Med värdlandsavtalet riskerar våra möjligheter till handlingsfrihet och initiativ till avspänning och nedrustning att minska.

Per Leander

Dela