”Makten ska vara hos medlemmarna”

Håkan Jörnborn

Håkan Jörnborn är vårdare och huvudskyddsombud för Kommunal. Han sitter i sektionsstyrelsen för vård och omsorg i Jönköpings kommun. De senaste dagarna har han intervjuats både i lokaltidningen och i riksmedia om den härva som just nu utspelar sig kring fackförbundets ledning. När Internationalen når honom pustar han ut efter att ha deltagit i SVT:s Gomorron Sverige. Han tycker att ledningens agerande är förkastligt.
– Det finns ingenting som kan försvara det som hänt, säger han och understryker att det drabbar hela fackföreningsrörelsen:
– Det är klart att den får dåligt rykte när man beter sig på det här sättet och hanterar det på det här sättet, att man inte tar tag i det i grunden utan bara lägger på lite fernissa och ändrar några paragrafer kring ledningens spritanvändning.
Han menar att ingenting kommer att förändras så länge facket inte förändras i grunden:
– Vad beror det på att Aftonbladet avslöjar det här och inte Kommunal? Vad är det för struktur och kultur som genomsyrar Kommunal? Det som sker nu beror mycket på att det finns ett demokratiunderskott i förbundet. Medlemmarna har ingen insyn och strukturerna gör att man inte bjuds in att ha inflytande och påverkansmöjligheter.

Enda möjligheten för Kommunal att vinna tillbaka förtroendet hos sina medlemmar tror Håkan Jörnborn är att förbundet involverar medlemmarna i en utredning kring hur facket kan bli mer demokratiskt.
– Medlemmarna måste uppleva att de har inflytande över sin egen organisation. Makten ska ytterst vara hos medlemmarna och jag tror att det är dumt att nu på förhand komma med färdiga förslag kring hur förändringen ska gå till. Det krävs att medlemmarna och organisationen diskuterar hur fackföreningsrörelsen ska demokratiseras och att man sätter igång en sådan process där alla får tycka till och utarbeta hur det ska se ut.
Något som har slagit Håkan Jörnborn under de senaste dagarnas funderingar kring facket är att de som – precis som han själv – jobbar dagligen för att se till så att medlemmarna får mer inflytande över sin arbetssituation, samtidigt inte klarar av att ge dem inflytande över sin egen organisation:
– Det blir absurt. Det finns ingen trovärdighet i det. Om vi inte kan ge dem inflytande i sin egen organisation, hur ska vi då kunna kräva att arbetsgivarna ger dem inflytande över arbetsplatsen? Klart att vi kan, men det blir väldigt motsägelsefullt.

Emma Lundström

Dela