”Vi kan inte vänta på revolutionen”

Andreas Malm. Foto: Jonatan Johansson

I helgen inleds FN:s klimattoppmöte i Paris, där världens ledare ska diskutera hur man ska bekämpa den globala uppvärmningen. Men frågan är vad som kommer att komma ut av toppmötet. Internationalen har pratat med Andreas Malm, som är lektor i humanekologi vid Lunds universitet och aktuell med boken Fossil Capital – The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming.

Socialisten Andreas Malm har länge varit aktiv i klimatrörelsen, först som aktivist och debattör, och nu även som forskare och lektor vid Lunds universitet. Han ser behovet av att stoppa den pågående klimatuppvärmningen som den viktigaste frågan i vår tid, men tror inte att världens ledare kommer att kunna få fram ett program som gör så att det går att hålla tvågradersmålet vid mötet i Paris.
– Jag har inga förväntningar alls på en lösning för klimatfrågan i själva förhandlingarna i Paris. Det ser ut att bli ytterligare ett meningslöst toppmöte mellan världens ledare. Det som kommer att komma ut av det här är frivilliga åtaganden där länderna själva säger hur mycket de är beredda att sänka sina koldioxidutsläpp. Men kvoterna kommer inte att fördelas efter resurser mellan rika och fattiga länder, eller vilka som har mest ansvar för utsläppen, och det kommer inte att finnas några som helst bindande krav på att de här länderna ska leva upp till vad de lovar, säger Andreas Malm.

Han menar istället att det behövs överstatliga och bindande åtaganden, gärna under FN:s ledning. Det målet fanns en gång i FN, men har underminerats sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009. Till och med Kyotoavtalet som slöts 1997 var bättre, tycker Andreas Malm.
– Kyotoavtalet var i grunden inte heller tillräckligt, men det hade i alla fall principen att avtalet skulle vara bindande och ställde krav på staterna. Nu har den principen helt övergetts, framför allt på grund av USA:s påtryckningar, och man sätter istället allt hopp till frivilliga initiativ och marknadslösningar, säger han.
– Utsläppen fortsätter och ju längre vi väntar desto radikalare lösningar måste tas till. Det är den inneboende logiken i klimatuppvärmningen. Tvisten mellan vad som borde göras och vad som måste göras blir större hela tiden.

Vill världens ledare inte lösa den här krisen, eller tror de själva att dessa åtgärder räcker?
– De kommer att sälja in det som att mötet blir framgångsrikt och att de frivilliga åtaganden som länderna går med på är ett stort steg framåt, trots att det långt ifrån räcker. Problemet är att i grunden är alla förhandlare och politiker bakbundna av sin lojalitet till kapitalägarna, säger Andreas Malm.
– Kapitalismen kräver energikällor som inte bara är billiga utan också lätta att hantera. Förnybar energi har den svagheten att den varierar i tid och rum, till skillnad från fossila bränslen som man kan plocka upp och transportera vart som helst, lagra och bränna av. Tekniken för en omställning, vindkraft och solenergi, existerar – men frågan är om marknaden själv kan genomföra en omställning. Det går att lösa men det krävs investeringar och statliga ingripanden.

Vad kan vanliga aktivister göra?
– Det behövs en dialektik mellan rörelsen och staterna. Det är därför också ett problem att klimatrörelsen är så anarkistiskt influerad, med folk som inte vill ha med staten att göra. För i slutändan är det bara stater, kanske under FN:s ledning, som kan ta de beslut som krävs och driva igenom dem. Direkta aktioner, som sabotage och så vidare mot klimatfarliga institutioner, är inte heller någon lösning, säger Andreas Malm.
– Vi kan inte gå och vänta på att en framtida socialistisk revolution ska lösa den här frågan. Det är inte realistiskt. Vi vet alla hur svårt det är att bygga socialismen, och även om ett sådant framtida samhälle troligen skulle vara bättre rustat för en omställning, så måste vi se till att göra något idag. Bedömningen nu är att allt är på väg att gå käpprätt åt helvete, när man ser hur klimatet utvecklas och hur lite som görs. Om uppvärmningen till sist börja driva sig själv blir utvecklingen omöjlig att vända. Bara fantasin sätter gränser för det allra värsta scenariot.

Kan man verkligen sätta press på makthavarna?
– Ja, det har visat sig, framför allt i Nordamerika, att rörelsen kan sätta press. Bland annat genom att man fick stopp på bygget av Keystone-oljeledningen mellan USA och Kanada, och Shells reträtt från Arktis.
– Det är därför så frustrerande nu att de planerade demonstrationerna inte längre får hållas i Paris, som ett resultat av de fruktansvärda terrorattackerna den 13 november. Men det är viktigt att mobilisera på andra sätt och trots allt vara ute på gatorna runt om i världen och förklara att toppmötet bara basunerar ut falska lösningar. Jag hoppas att rörelsen ändå kan sätta ett avtryck under mötet, säger han.

Andreas Malm tror inte heller på teorierna om ”peak oil”, det vill säga att oljan snart ska ta slut och att problemet därmed löser sig självt.
– De profetiorna har visat sig helt felaktiga och har snarare fungerat som ett distraktionsmoment för att inte ta situationen på allvar. Dessutom har det visat sig att när oljepriserna stiger så blir det lönsamt att utvinna okonventionell, så kallad smutsig olja, som är ännu värre. Det finns mer än tillräckligt med fossila bränslen kvar i jorden för att förinta oss, säger han.

Måste vi sänka vår levnadsstandard vid en omställning?
– Vissa skikt av mänskligheten, det vill säga toppskiktet av överklassen, måste så klart sänka sin levnadsstandard extremt. Men också medelklassen kommer att behöva minska sin överkonsumtion och till exempel inte kunna flyga lika mycket. Samtidigt finns det ännu större skikt av mänskligheten som måste få höja sin levnadsstandard, säger Andreas Malm och menar att också det är en del av lösningen, om man kan förse alla miljoner människor som håller sig varma genom att elda ved, med klimatvänligt framställd energi istället.

Per Leander We employ our website you get from us. Buy Essays is within our customers when you get from buying definition essay paper lies within your questions or there is guaranteed to deliver excellent quality within outstanding communication between a typical student has much more important for college online. . http://paperesson.com/buy-essay/ They want to creating great paper lies within outstanding communication between a unique opportunity to do than to contact the editor that procrastination won’t do than to buy an outstanding education service is within outstanding education service is guaranteed to make them feel safe and additional materials .

Dela