Andra världskriget ur tredje världens perspektiv

nanjing

Journalisten och författaren Folke Schimanski har tidigare bland annat arbetat som producent på Sveriges Radio där han stått bakom program som Forskning ifrågasatt och Historia att minnas. I sin senaste bok skildrar han Andra världskriget ur ett tredje världen perspektiv.

Knappast någon händelse eller historisk period har det skrivits så mycket böcker om som Andra världskriget. I tusentals skildringar har den generella utvecklingen, enskilda slag eller förhållandena i de dominerande aktörernas länder belysts. I en stor del av dessa är det dock frontavsnitten i Europa/Sovjet och Stillahavskriget mellan USA och Japan som befinner sig i blickpunkten, betydligt färre förlägger sitt fokus i de fattigare – och på den tiden i många fall koloniserade – delarna av världen. Utifrån bara det har Folke Schimanski med sitt litterära bidrag De bortglömda – Andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika stått för en beundransvärd insats. Av detaljrikedomen, det säkra anslaget och referenslistan att döma får man också som läsare intrycket av att författaren noggrant genomlyst rådande väsentlig litteratur inom området.
Efter att i två inledningskapitel – med Italiens angrepp mot Abessinien 1935 och det japanska mot Kina 1937 – skildrat krigets förspel – betar sig Schimanski tematiskt igenom krigets konsekvenser, kontinent för kontinent. Här tycker jag att framställningen blir lite väl läroboksaktigt uppstyltad, att stilistiken lämnar en del i övrigt att önska. Men att, som jag gjorde, avverka boken på endast ett fåtal dagar, är nog inte den bästa metodiken. Mot bakgrund av ämnets tyngd – med allt blod, våld och förtryck som löper över sidorna – är det nog bättre att sakta styra genom boken, att i lugnt tempo ta ett kapitel i taget för att klara av att smälta anrättningen.

Det handlar även om att ta in mycket ny information och att en hel del av våra rapsodiska kunskaper kanaliseras in i ett sammanhang där det får ett förklaringens ljus över sig. Ta bara en sådan sak som vilka enorma lidanden som det kinesiska folket utsattes för. Enligt ungefärliga beräkningar uppgick här krigets offer till 22 miljoner, i numerär endast överträffat av de förluster i människoliv som folken inom Sovjetunionen genomled. Den enskilt värsta händelsen är kanske massakern i Nanjing – ”det glömda Holocaust”. Under några decemberveckor 1937 anstiftade japanerna en orgie i mord, plundring och våldtäkter, vars offer beräknas uppgå till 370 000 kineser. Här bara ett exempel på hur barbariet kunde gestalta sig: ”Att halshugga så många som möjligt med svärd blev en uppskattad hobby – tävlingar anordnades till och med, där de högsta befälen var inblandade. Motspänstiga kineser brändes levande sedan soldaterna hällt bensin på dem.”.

En röd tråd som löper genom boken är den allestädes närvarande rasismen, och även om tyskarna var värst var det elementet tydligt förekommande hos alla krigets större aktörer. Soldaterna från kolonierna fick sämre förplägnad, utrustning och ersättning. Som ta De Gaulles så kallade fria armé, vilken till två tredjedelar bestod av soldater från de franska kolonierna, men vid det högtidliga intåget i Paris efter stadens befrielse hade dessa skuffats åt sidan. Eller ta de sydafrikanska soldater som under brittisk flagg stupade i libyska Tobruk. Först kastades alla i samma massgrav. Det fick dock snart göras om för det stred mot reglementet att vita, färgade och svarta skulle vila i samma grav.

Sammantaget är boken ett tungt dokument över vilket ofantligt lidande de förtryckta folken i tredje världen tvingades att utstå. Tydligt tillbakavisas också den ibland gängse bilden att kriget mellan dess huvudkontrahenter, och då ofta i Hitlers och Churchills skepnader, primärt var en kraftmätning mellan ont och gott. ”Möjligen kan man tala om en kamp mellan verkligt onda och inte fullt så onda”, skriver Schimanski. När freden i Europa ringdes in 8 maj 1945 var det också samma dag som franska trupper begick en fruktansvärd massaker i den algeriska staden Constantine. De kolonialiserade folken hade fortfarande en lång väg att gå mot befrielsen, men det är en annan historia.

Anders Karlsson

 

BOKEN:

Folke Schimanski
De bortglömda. Andra
världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika
Leopard förlag 2015

Dela