Allt stöd till Daniel Sestrajcic

Daniel-Sestrajcic_v_malmö_f_Lasse Angantyr

UTTALANDE: Aktivisten och vänsterpartistiske parlamentarikern Daniel Sestrajcic står anklagad.  Efter att ha deltagit i en fredlig civil-olydnadsprotest den åttonde oktober mot vräkningen av protesterande hemlösa palestinier anmäldes Sestrajcic för att ha försökt sparka en polis i huvudet. Omständigheterna kring anmälan pekar på att det är en grundlös anklagelse, men för Sestrajcics politiska gärning kommer händelsen, oavsett hur rättsprocessen utfaller, att ställa till stor skada.

Övervåld mot aktivister – något som Malmöpolisen gjort sig skyldiga till vid ett otal tillfällen – är alltid avskyvärt, men att svartmåla en politiker på det sätt Malmöpolisen gjort får politiska konsekvenser på en helt annan nivå. Polisen skall föreställa den demokratiska ordningens garant, men väljer att istället göra sig till dess undergrävare.
Att Daniel Sestrajcic kombinerar sitt politiska uppdrag med utomparlamentarisk aktivism gör honom till en förebild. Civil olydnad är inget brott, tvärtom är det ofta nödvändigt! Men att polisen springer till borgerliga media för att försöka misskreditera Sestrajcic visar på att det finns en agenda från polisens sida. Daniel har gjort palestiniernas och flyktingarnas sak till sin och nu gör vi Daniels sak till vår! Socialistiska Partiets partiråd ställer sig helhjärtat bakom Daniel Sestrajcic.

Socialistiska Partiets partiråd
2015-10-24

Dela