Sverige övar för krig

nato_arctic

KRÖNIKA: Förra året sprang – förmodligen välbetalda – nordamerikanska lobbyister omkring i regerings- och försvarsmaktskorridorerna i Stockholm och jagade på den samarbetsvilliga och lättledda Alliansregeringen innan den förmodades försvinna. Bra planering! Varför?
Jo, för nu kunde det vara sista chansen före valet att få igenom beslut som gynnar den nordamerikanska militära satsningen på att med militära baser omringa Kina och pressa Ryssland till underkastelse. Lilla Sverige skall tuktas till att se hotet från öster. Borgerliga media var redan med på intrigen. Med en röd-grön regering kunde det ta lite längre tid.
Ukraina är den centrala staten i operationerna, sa redan Zbigniew Brzezinski i sin bok ”The Grand Chessboard” om hur US skall gå fram för att ta och härska över den resterande världen, med spetsen riktad mot Ryssland och Kina.
Ett imperativ för ett imperium!

Och Sverige blir en liten bricka i spelet. Här skall upprustas med ytterligare beställning av det nordamerikanska/svenska flygplanet JAS 39 Gripen E och den svenska regeringen lockas att teckna ett så kallat Värdlandsstöd – likt ett avtal SOFA – Status of Forces Agreements, ett avtal som ger US rätt att operera med militära styrkor och baser i landet. Med stöd av värdlandet! Detta har skett en kort tid innan riksdagsval i Sverige och mer eller mindre i smyg för att undvika offentlig debatt, förmodligen i fruktan för en opinion som är emot Nato-anslutning. De nordamerikanska lobbyisterna har verkat och Försvarsmakten med en ordentligt US-utbildad ÖB i spetsen har villigt låtit sig ledas. Tillsammans med den nytillsatte svenske försvarsministern Hultqvist står han glatt och vinkar från ett nordamerikanskt hangarfartyg.

Situationen förskräcker. Liknande avtal – med usla följder för befolkningen i värdlandet – har tecknats eller framtvingats med ett antal länder, främst i Asien. Se exemplet Japan som med militärbasen på Okinawa har fått framstå som ett stöd från värdnationen där en lokalbefolkning lidit av nordamerikanernas närvaro på grund av all kriminalitet och överfall på kvinnor som de utsatts för under åren. ”Brott och olyckor på grund av baserna har inträffat om och om igen och befolkningen på Okinawa har framfört ilskna protester till USA:s och Japans regeringar. Men varje gång har våra röster ignorerats” sade Okinawas borgmästare Mitsuke Tomon i ett tal under en av demonstrationerna. Enligt organisatörerna har tusentals personer deltagit i protesterna och när det under 2013 framkom att US sökt omlokalisera basen till närliggande Henoko, startade en omfattande protestaktion även inom Förenta staterna, där en rad personligheter tecknat protestlistor och agerat i media.
Betänk vad som kan hända, likt en pendang till ryssars våld i ”Operation Garbo”: Nordamerikanska soldater begår våldtäkt mot en flicka i Luleå. Soldaterna har fått immunitet (!) i avtalet och ställs inte inför domstol i Sverige utan förs snabbt ut ur landet till Förenta staterna. Internationell rättsordning styrd av USA. Fråga de övergivna flickorna och deras familjer på Filippinerna till exempel.

Liknande situationer förekommer vid ett antal nordamerikanska militärbaser i flera andra länder, i Sydostasien och Sydkorea. Ett exempel på hot mot befolkningen, men också markförstörelse, är ön Vieques utanför Puerto Rico som länge använts som nordamerikansk militärbas. Varannan dag året om har bomber och raketer skjutits mot ön för att ge träning till flottans och flygets stridspiloter. Under ett år beräknas tusentals bomber ha fällts mot området, mot delar av ön som inte är stort mer än 20 km lång och 5 km bred, men också i vattnen utanför. Under en lång följd av år har invånarna krävt att basen skall stängas, men inte förrän en person i området dödades av en bomb kunde protesterna bli så starka att de gjorde effekt. Tidigare hade man – utan resultat – påtalat den starka nedsmutsning av miljön som följer med kvarlämnad ammunition i marken och de omgivande vattnen. Bomber som trängt ned i marken till 5–10 meters djup hade påverkat grundvattnet av ammunition med kemiskt giftiga ingredienser, tungmetaller och även utarmat uran. En nordamerikansk (!) militär organisation hade listat området som ett av de värst utsatta och livsfarliga områdena i hela Förenta staterna, vilket bör säga en hel del.  År 2003 hade trycket blivit så starkt på det militära etablissemanget, kanske främst ifrån delar av Kongressen, att basen på ön Vieques kunde stängas och verksamheten flyttas till North Carolina. Området är avstängt men ännu inte rensat från icke briserad ammunition och bomber. Fragment av det oanvända uranet finns där och – liksom i stridsområdena i Kosovo och Afghanistan – sprider cancerrisker för befolkningen.
Nordamerikanska flygstridskrafter skall tillåtas träna bombfällning över Sverige. Betänk att utarmat uran och tungmetaller tränger ner i grundvattnet i Norrland. Vidsel och NEAT-området blir förbjudet och förorenat område för all framtid.
Vad håller på att ske i detta alliansfria och fredliga land Sverige?

Berndt A. Paulsson

Dela