Vinarbetare

Usla arbetsvillkor för sydafrikanska vinarbetare

I mitten av mars åkte Johan Torgå – som är aktiv i nätverket Livsmedelsarbetare för solidaritet – tillsammans med en annan svensk aktivist ner till Sydafrika. Syftet med resan var att intervjua lantarbetare. Dessa intervjuer, tillsammans med bakgrundsmaterial, är tänkt att så småningom resultera i en bok. De besökte sammanlagt tio gårdar som producerar vin som säljs på Systembolaget. På bara tre av dessa gårdar sa arbetarna att de hade ordentliga ansiktsmasker och handskar vid besprutning med växtgifter. På sex av tio gårdar uppgav arbetarna att de blivit trakasserade av sin arbetsgivare.