Viktor Zolotov

Putin förbereder sig för revolutionen

UTRIKES Rysslands president Vladimir Putin har beslutat att bilda ett nytt nationalgarde, som ska bli en ny väpnad inrikesstyrka som tar över flera polisiära befogenheter från andra myndigheter. Nationalgardet ska i första hand verka för att upprätthålla ordning – det vill säga kunna sättas in mot allt från terroristattacker till folkliga demonstrationer – och är direkt underordnat presidenten, till skillnad från den vanliga polisen. Nationalgardet kommer att bestå av så många som 350 000 -400 000 soldater, enligt Moscow Times.