Vietnam

Goda grannar? – Vietnams relationer till Kina är fortfarande ansträngda

Den vietnamesiska regeringens plan att efter kinesisk modell inrätta särskilda näringslivszoner för utländska (läs kinesiska) investeringar har skapat huvudbry. Breda skikt är inte så tilltalade och det har varit gatu­demonstrationer med plakat som “Vi älskar Vietnam – slumpa inte bort oss till kineserna”. Händelsen är den senaste av många i en långrad intermezzon som utmärker landets ömtåliga förhållande till Kina.