Väljarundersökning

SCB:s stora väljarundersökning: S fortfarande största parti bland arbetare

VÄLJARUNDERSÖKNING Två gånger om året, maj och november, utför Statistiska Centralbyrån (SCB) sin stora väljarundersökning. Det som är speciellt med den är att antalet tillfrågade är betydligt fler än i andra opinionsmätningar. I årets novemberundersökning försökte man – utifrån ett riksomfattande sannolikhetsurval – få kontakt med 8 952 personer, varav 5 021 slutligen ställde upp, ett bortfall på hela 43,9 procent.