Välfärdsalliansen

”För välfärd, trygghet och klimaträttvisa!”

▶ Välfärdsalliansens ”folkförsamling” in plenum ▶ Röda kort i marsch till riksdagen ▶ Nu väntar klimatstrejk 27 september Nej till januariavtalets försämringar av arbetsrätten, nej till marknadshyror och…


Nybildade Välfärdsalliansen manar till kamp

▶ Fack och sociala rörelser går samman i ny allians ▶ Försvarar fack, välfärd, allmännytta och klimatet ▶”Defensiv kamp kan bli offensiv rörelse” INTERVJU Nu bildas det…


Välfärdsalliansen storsamlade för välfärd och klimaträttvisa

Absolut fullsatt var det när Välfärdsalliansen på lördagen presenterade sig på ABF-huset i Stockholm. Under parollen ”Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa” samlades en solfjäder av organisationer och aktivister för att förena klimatkamp med välfärdssolidaritet. Det var Rött forum som i höstas efter en stor hyresdemonstration tog initiativ till att söka förena hyresgäster,