Valet2018

Vad kan egentligen Vänsterpartiet lova?

LEDARE Det är som bekant valår i landet Sverige, ett land där ordet ”demokrati” från politiskt håll blivit mer och mer synonymt med att valda församlingar förvaltar nedskärningar och ökande klyftor. Där man oroar sig över den ökande misstron mot samhället, men inte gärna talar om grundorsakerna till denna misstro.


Vänsterpartiet: ”Inga hinder för en oberoende kandidat”

I förra numret kunde vi berätta att Socialistiska Partiet för en diskussion med Vänsterpartiet om möjligheterna att låta en SP-medlem ställa upp som oberoende kandidat på Vänsterpartiets lista till riksdagsvalet nästa år. Personen i fråga är historikern Håkan Blomqvist från Stockholm.
Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt har i en mejlkonversation med Socialistiska Partiet sagt att det inte finns några hinder för att sätta upp en kandidat som inte är medlem i Vänsterpartiet på listan