Val 2019

Enhetslistans program för en grön omställning

▶ Danmark och andra rika länder måste gå i täten för klimatomställningen ▶ Kapitalismen är problemet, inte lösningen – nu behövs socialistisk demokrati ▶ Bara en rättvis omställning…