Ung i Sverige


Utvisningar till Afghanistan – lite matematik

KOMMENTAR Av de ensamkommande afghanska barn och ungdomar som kom till Sverige 2015-16 är det ungefär 10 000 som fortfarande väntar på sina beslut. Om man ser till Migrationsverkets hittillsvarande beslutsprocent kan man grovt räkna med att åtminstone hälften av dem får avslag, alltså minst 5000 personer.


Mellan hopp och förtvivlan

KRÖNIKA Gamla Stan i Stockholm söndag 24 september. Lyssnade på ett föredrag med en präst och teologie doktor. Det handlade om kristna och islamiska idéer om rättvisa. Både islam och kristendom gör anspråk på att dess teologi har insikter om det rättvisa samhället. Det var ett insiktsfullt resonerande anförande, tyckte jag. På slutet gavs det en stund för frågor. Tre män ville genast ta till orda och det tog inte ens en halv minut innan man förstod: tre militanta islamofober.


Kampen mot avvisningarna är ett test på hur det står till med Sverige

KOMMENTAR En av de viktigaste striderna just nu är de afghanska ungdomarnas kamp för att inte utvisas. De kom hit med löfte om flyktingstatus och blev sedan på ett grymt sätt offer för den totala omsvängningen. Gränsernas inte bara stängdes. Nu skulle tiotusentals ungdomar utvisas. Till saken hör att många av de afghanska ungdomarna är uppväxta i Afghanistans grannländer och saknar helt relationer till Afghanistan.


Ta chansen, arbetarrörelsen!

LEDARE Arbetarrörelsens nya chans, så kanske vi kunde kalla det. När SEKO-Stockholms styrelse i dagarna beslutade att stödja de afghanska ungdomarnas kamp för amnesti öppnades en dörr – inte bara för afghanerna. När de på fredagskvällen tågade från Medborgarplatsen i Stockholm till Norra Bantorget kunde det hela ha varit en slags slutakt.


Ung i Sveriges protest fortsätter – och växer

MEDBORGARPLATSEN En stödkonsert för sittstrejken arrangerades på Medborgarplatsen fredagen 18 augusti. Engagerande tal, uppträdande av Cirkus Cirkör och musik och sång av Shekib Mosadeq & Masoud Hasanzada (själva flyktingar från Afghanistan bosatta i Tyskland) stod på programmet. Åhörarna fick sig en fantastisk stödkonsert till livs och de strejkande en bekräftelse på deras rättmätiga kamp.