Undersköterskeupproret

Undersköterskor höjer rösten

▶ Det går ett undersköterskeuppror genom Sverige ▶ Manifestationer i hela landet och tusentals namnunderskrifter ▶ Arbetsvillkoren, snarare än lönen, i fokus för uppropet Fjorton tusen namnunderskrifter på…