Terry Conway

Socialistiskt sommarforum

VÄTTERN Ömsom regn, vind och strålande sommarsol ramade in årets röda sommarforum i Borghamn vid Vätterstranden.
Ett sextiotal socialister hade samlats kring politik, historia och samvaro i den anrika miljön präglad av fisket, sten­huggerier och den gamla straffarbetsanstalten där Kronoarbetskåren bröt sten i slutet av 1800-talet. I den vackraste ekhagen ner mot vattnet vilar ett 80-tal slavarbetare som gav sina slitna liv åt bygget av Karlsborgs fästning på andra sidan djupet. Hushållning var ett genomgående tema under forumets föreläsningar och – mathållning! Vegetariska delikatesser omväxlade med föredrag om fossilkapitalismens omöjlighet och hundraårsminnet av hungerupproren 1917, staden och kapitalet, Brexit, och mycket annat.