tandvårdsreform

Klarsynt reform för barn

KOMMENTAR Den 3 februari fattade riksdagen beslut om gratis glasögon till barn 8-19 år ( 0-7 år har det redan). I budgeten för 2016 viker regeringen 120 miljoner kronor till denna reform, vilket innebär att varje barn med synnedsättning kan få ett bidrag på upp till 800 kronor för inköp av ett par ordinära standardglasögon. Drivande bakom reformen har varit Föreningen Majblomman som under ett helt decennium tryckt på för dess genomförande.