Tage Erlander

Vad var den svenska modellen?

Bör ”den svenska modellen” och Tage Erlanders socialdemokrati bli vänsterns nya föredöme? Samtidshistorikern Kjell Östberg granskar kritiskt ett begrepp och en epok som ofta missförstås….


Tage Erlander i historisk närbild

Författaren och journalisten Olle Svenning har under årens lopp gett ut en mängd böcker av samhällspolitisk art. Här kan nämnas Socialdemokratin och näringslivet (1972), Vänstern i Europa – de nya liberalerna (2000), Göran Persson och hans värld (2005) och Hövdingen – Hjalmar Branting (2014). I sin nyutkomna bok År med Erlander tecknar han en bild av Sveriges statsminister – och det inrikespolitiska skeendet 1966-1968 – utifrån sin roll under denna period som nära medarbetare till denne.


Han var statsminister under socialdemokratins glansperiod

Knappast någon nu levande svensk historiker är mer produktiv i sitt skrivande än Dick Harrison. Hans senaste bok att landa på bokhandelsdiskarna heter Jag har ingen vilja till makt och är en biografi över Tage Erlander (1901-1985). Anders Karlsson har läst den.