Swedish Theory of Love

Erik Gandini magplaskar

FILM The Swedish Theory of Love har som utgångspunkt att svenskar är världens mest individualistiska och ensamma folk, utifrån hårddatan att nästan hälften av hushållen i vårt land är ett ensamhushåll och att en fjärdedel av oss dör ensamma utan någon anhörig eller vän vid vår sida. Bitvis är filmen väldigt rolig – närmast gränsande till tragikomiken – som när en spermadonator uttrycker tillfredsställelse över sin samhälleliga insats mitt under själva masturbationsakten eller när ett nedslag görs i en vävkurs med övre medelålders kvinnor i östgötska Gusum.