Svenskarnas Parti

Expos årsrapport: Rasismen har till viss del växlat fokus

KOMMENTAR Sedan 2008 har Expo sammanställt årsrapporter över aktiviteter och organisationer i den rasideologiska miljön, vilket innefattar grupper som uttalat strävar efter ett rasmässigt eller etniskt homogent samhälle. I förra veckan kom dess rapport för 2015. Här ser vi att antalet aktiviteter – var av propagandaspridning i form av bland annat klistermärken och flygblad är den viktigaste – minskade från 2014-års notering på 2865 till 2222 aktiviteter. Överlägset flitigast är Nordiska Motståndsrörelsen (tidigare Svenska Motståndsrörelsen) med 1712 registrerade aktiviteter, totalt 14 organisationer genomförde aktiviteter.