Sunrise Movement

Hur skapar vi en ”Grön New Deal”?

Under de senaste månaderna har krav med fokus på behovet av en ”Grön New Deal”, inriktad på att skapa en infrastrukturpolitik för offentliga ”gröna jobb”, hjälpt till att ge energi till den amerikanska vänstern. I denna artikel lägger Matt Huber fram fyra viktiga lärdomar från den ursprungliga New Deal som dagens aktivister och beslutsfattare måste dra.