strejkrätten

”Rör inte vår STREJKRÄTT – 150 års kamp slutar inte här!”

STOCKHOLM Tvåtusen fackliga aktivister samlades i lördags på Norra Bantorget i Stockholm. Den tvärfackliga manifestationen till försvar av strejkrätten arrangerades av strikeback.
I hela tre timmar lyssnade folk på ombud från flera fackförbund. Den fackliga manifestationen ägde rum samtidigt som ett hundratal nazister från NMR förgäves försökte marschera från Kungsholmen.


Alla fackföreningar riskerar att försvagas

▶ Det gemensamma förslaget om inskränkt konflikträtt är farligt ▶ Öppnar för omfattande avtalsshopping och villkorsdumpning ▶ Arbetsgivare får möjlighet att försvåra och försena stridsåtgärder Måndag den 9…


Momentum tog ett nytt steg i Stockholm

Trots begynnande semesterstiltje avhöll Momentum sitt andra stormöte i Stockholm på måndagen och tog ett litet steg framåt. Solidaritetshuset, den gamla textilfabriken i Barnängsområdet på Södermalm, härbärgerar till vardags olika internationella solidaritetsgrupper. Under måndagskvällen fylldes biblioteket av förhoppningsfulla aktivister från arbetar- och vänsterrörelsens olika grenar som inspirerats av rörelsen för Jeremy Corbyn i brittiska Labour. 40 000 labourmedlemmar uppges delta i brittiska Momentums strävan att baxa partiet åt vänster.


Facktopparna svek i försvaret av strejkrätten: ”Om inte ledningen tar ansvar måste vi göra det”

Det var en mycket varm dag och glädjen visste inga gränser när representanter för LO, TCO, SACO och de privata arbetsgivarna radade upp sig på presskonferensen. De fackliga företrädarna log i kapp med direktörerna när de berättade hur lyckliga de var över att tillsammans kunna lägga fram ett lagförslag som begränsade rätten att strejka. Tack vare sin gemensamma klokhet skulle de rädda den svenska modellen från det hot som kom från en liten grupp bångstyriga hamnarbetare i Göteborg.


Varför är det så viktigt det här med strejkrätt?

Varför då allt detta prat om strejker? De svenska fackföre­ningarna utlyser ju ändå nästan aldrig några sådana och det verkar ju fungera bra ändå. Ja, att idag diskutera när, hur och varför svenska fackföreningarna ska kunna strejka kan förefalla märkligt när man ser på strejkstatistiken, det är svårt att hitta en period med så få strejkdagar under de senaste 100 åren.


Strejkrättsförslag utan förankring i rörelsen

Den 5 juni presenterade LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ett förslag om förändringar i strejkrätten. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är det troligen detta partsgemensamma förslag som kommer att remitteras, även om Stridsåtgärdsutredningen ska presentera sitt förslag 20 juni.


Like a swede?

Det var för en stund oklart varför publiceringen av den så kallade Strids­åtgärdsutredningen, vars slutsatser läcktes redan i januari, plötsligt sköts fram från slutet av maj till den tjugonde juni. Optimisterna hoppades att det berodde på att slutsatserna var politiskt omöjliga för en socialdemokratisk regering att genomdriva innan valet, pessimisterna misstänkte att man planerade publiceringen efter midsommar i förhoppning om att alla protester skulle komma av sig i firandet, såsom är brukligt vid impopulära beslut.


”Opinionen är stark i frågan om strejkrätten”

INTERVJU Förra veckan rapporterade Internationalen om hur en enig kongress i Pappers uttalat kritik mot regeringens utredning kring strejkrätten. Denna vecka var det Hotell- och Restaurangfackets tur att kongressa och även där fanns förslag på skarpa uttalanden mot försöken att försämra strejkrätten. HRF-kongressen var enig om att slå vakt om strejkrätten och gick till och med längre än vad förbundsstyrelsen ville i sin kritik av regeringens utredning.Vad betyder uppskjutandet av strejkrättsutredningen?

STREJKRÄTTEN Regeringens så kallade Stridsåtgärdsutredning, som har befarats föreslå inskränkningar i strejkrätten, skulle presenteras i slutet av maj. Men nu meddelas det att offentliggörandet av utredningen skjuts upp i tre veckor till den 20 juni, strax före midsommarhelgen.