strejkrätten

Försvara LAS!

Rekordsnabbt, bara två veckor efter att de dunkats igenom i riksdagen, trädde förändringarna i Medbestämmandelagen i kraft i måndags. De som utretts under namnet ”Utvidgad fredsplikt”, vilket på normalsvenska betyder ”minskad strejkrätt”. Det enda som är helt säkert är att ingen fullt ut vet vilka konsekvenserna kommer att bli.Rör inte strejkrätten!

Det är med stolthet jag talar här idag, som förtroendevald inom Livs, med vetskap om att vårt ihärdiga arbete ger resultat. Och att det är…Vad vågar V göra mot strejkrättsförslaget?

Det som började i maj 2017 med att Ylva Johansson höll en presskonferens i Göteborg kommer nu i juni att avslutas i riksdagen, när regeringens förslag Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister ställs till omröstning. Det ”kirurgiska ingreppet” som ska sätta stopp för konflikterna i Göteborgs hamn är utfört. Så lyder den officiella historieskrivningen. Verkligheten ser något annorlunda ut. Det skriver Lars Henriksson.


Seger för hamnarbetarna: ”Det känns jävligt gôtt!”

Det blev som bekant ingen hamnstrejk i onsdags. I sista stund gick arbetsgivaren Sveriges Hamnar med på att teckna ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet som är likvärdigt med det som Transportarbetarna har – efter 47 års kamp – och strejken blåstes av på tisdagskvällen.Internationalen har talat med hamnarbetaren Erik Helgeson


En seger för alla arbetare i Sverige

LEDARE Den strejk som skulle startat natten till onsdagen i landets hamnar stoppades i sista stund när arbetsgivarna drog tillbaka den bilaga som skulle ta ifrån Hamn alla rättigheter att förhandla lokalt.Hamnarbetarförbundet slöt ett avtal med Sveriges Hamnar.


Arbetsdomstolen: ”Genomförs lagändringarna blir politiska strejker olagliga”

Regeringen har meddelat att man påskyndar genomförandet av de lagändringar om begränsad strejkrätt som nu varit ute på remiss och som var tänkt att träda i kraft från och med 1 januari 2020. Istället hoppas arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på att den kan bli verklighet redan 1 augusti i år.  Uppmaningen om en snabbare lagstiftande och  verkställande process kommer från Svenskt Näringsliv och LO-TCO-SACO tillsammans. Arbetsdomstolen har varit remissinstans och varnar för konsekvenserna. Det skriver Fredrik Persson.


Vi måste börja tro på den gemensamma styrkan!

FACKLIGT Det såg rätt mörkt ut för regeringens stridsåtgärdsutredning. Aldrig hade ett förslag från en s-regering mött en så massiv kritik som när innehållet började läcka ut i januari, åtminstone inte sedan Ingvar Carlsson och Mona Sahlin försökte få igenom ett strejkförbud 1990.


”Nya förslaget värre än den ursprungliga utredningen”

INTERVJU Nu ska arbetsmarknadsparternas förslag om förändrad strejkrätt skickas ut på remiss. Förslaget presenterades som en överenskommelse mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv tidigare i somras, som alternativ till regeringens omtalade strejkrättsutredning som färdigställdes ungefär samtidigt men som därmed skrotades.