Stockholms Sopgubbar

Striden för sophämtarna är långtifrån över

SOPKONFLIKTEN I över två månader har den bittra konflikten pågått inom sophämtningen i Stockholms stad mellan företaget RenoNorden och de sophämtare som arbetar på bolaget, Stockholms Sopgubbar som de kallar sig själva.
Konflikten utlöstes av att företaget krävde att det lönesystem som funnits inom sophanteringen skulle upphöra när RenoNorden och Suez den 1 oktober ska ta över sophanteringen i hela Stockholms stad, något som skulle innebära kraftiga försämringar för alla dem som arbetar i de olika sophanteringsföretagen idag.