Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid

Staden som laboratorium för en instabil kapitalism

BOK Vad kan staden berätta för oss om kapitalets abstrakta rörelselagar? Mikael Omstedt ser Ståle Holgersens nya bok Staden och kapitalet: Malmö i krisernas tid som ett försök att med hjälp av stadens växlande form förstå och förklara politisk-ekonomisk strukturomvandling och samtidens brist på politisk förändring.