Skogsbränder

Megabränderna i Australien: En brytpunkt för klimatet, i direktsändning

Uttrycket ”brytpunkt” syftar på den punkt då ett system går från ett jämviktstillstånd till ett annat, den punkt då det inte längre är möjligt att hindra att ett samlat antal förändringar orsakar en kvalitativ förändring. Det används på många områden, från befolkningsstudier till klimatförändringar, och även inom samhällsvetenskapen. Ekosocialisten Daniel Tanuro förklarar i två delar varför vi oåterkalleligen närmar oss en brytpunkt för klimatet. Här är del ett:


Mordbrand i Amazonas

▶ Naturkatastrofen människoskapad ▶ Konsekvens av ekonomiska ordningen ▶ Miljörörelsen måste vara systemkritisk Trots att vi som samhälle vet människors roll i den pågående ekologiska katastrofen så tenderar…


”Tillsammans kan vi släcka bränderna”

Landets mest omfattande bränder. Naturligtvis dyker diverse partiledare upp i brandhärdens utkanter. Inget fel i det. Varje tänkande människa inser dock att två enkla erfarenheter…