SKL

Rödgrön murbräcka åt arbetsgivarna

LEDARE Avtalsrörelsen pågår och buden haglar, inte minst från sådana som inte har med den att göra. Högerns partiledare tävlar om förslag på att sänka lönerna för dem som är nya i Sverige.. Syftet med detta krypskytte är inte att hjälpa människor utan att använda stationen för flyktingarna i egna syften. Genom att slå hål på kollektivavtalen och sänka lägstalönerna vill de skapa en press på alla löntagare och allvarligt försvaga fackföreningarna.