Sjukvårdsuppropet


SÖS i stabsläge för tredje gången i år

▶ Vårdkris efter nedskärningar och varsel ▶ Södersjukhuset har minst antal vårdplatser i EU ▶ Nu tillsätts en krisgrupp efter protesterna STOCKHOLM Vid lunchtid i…