Sjuksköterskor

Sjuksköterska – ett kall eller ett yrke?

Sjuksköterskor har en samhällsbärande funktion och arbetar dagligen på liv och död. Trots det är det ett lågstatus och låglönejobb. Journalisten och numera sjuksköterskan Sara Heyman har skrivit en medryckande bok om yrkesrollen och dess historia.